În cele ce urmează se prezintă algoritmul de calcul pentru „creşterea procentuală a punctului de pensie majorat cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizat pe anul precedent”.

Notaţii:

N0 = anul curent (2012, în acest exemplu).

N1 = anul următor (adică anul de calcul care, în acest exemplu este 2013).

Pct/ps/N0 = valoarea punctului de pensie în anul curent N0 (732.8 în acest exemplu).

Pct/ps/N1 = valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor N1 (acesta trebuie calculat, în exemplul de mai sus fiind de 814,61).

R/if/N0/% = ratei inflaţiei din anul N0 (de 4%, în exemplu).

↑SmbN0 = creşterea reală a salariului mediu brut în anul curent N0 (de 97 de lei, în acest exemplu).

Valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor (Pct/ps/N1), se stabileşte pe baza:

1) ratei inflaţiei în anul N0 (R/if/N0);

2) creşterii reale a câştigului salarial mediu brut, realizat în anul N0 (↑SmbN0).

1. Valoarea punctului de pensie, majorat cu 100% din rata inflaţiei din anul N0 =

= Pct/ps/N0 + Pct/ps/N0 x R/if/N0/%

2. 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul N0 = 50% x ↑SmbN0.

3. Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut = [Pct/ps/N0 + Pct/ps/N0 x R/if/N0/%] + [50% x ↑SmbN0].

Creşterea procentuală a punctului de pensie majorat cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul N1, faţă de anul N0 = {[Pct/ps/N0 + Pct/ps/N0 x R/if/N0/% + 50% x ↑SmbN0] : Pct/ps/N0} x 100.

4. Creşterea procentuală a punctului de pensie, în anul N1, faţă de anul N0 = (Pct/ps/N1 : Pct/ps/N1) : 100.

Din aplicarea prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010 rezultă o creştere a pensiilor, începând cu 1 ianuarie a anului N1, de {[Pct/ps/N0 + Pct/ps/N0 x R/if/N0/% + 50% x ↑SmbN0] : Pct/ps/N0} x 100.

Aplicaţii ale algoritmului de calcul, pe situaţii reale

* Aplicaţia nr. 1.

Aplicaţia nr. 1 se bazează pe datele de mai sus şi are un dublu scop: verificarea veridicităţii aplicării algoritmului de calcul, pe situaţii reale, şi înţelegerea cât mai bună a modului de folosire a acestui algoritm.

N0 = anul 2012.

N1 = anul 2013.

Pct/ps/N0 = valoarea punctului de pensie în anul 2012 = 732.8.

Pct/ps/N1 = valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor 2013 (acesta trebuie calculat).

R/if/N0/% = rata inflaţiei luată în calcul la definitivarea proiectului de buget pentru anul 2013 = 4% (n.b.: la data elaborării acestui material nu erau date publicităţii ratei inflaţiei pe anul 2012, şi nici creşterea reală a salariului mediu brut pe lunile noiembrie, decembrie şi pe total an 2012).

↑SmbN0 = creşterea reală a salariului mediu brut, estimat în anul 2012, de 98 de lei.

Valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului 2013, notate cu (Pct/ps/2013), se stabileşte pe baza:

1) rata inflaţiei (estimate) în anul 2012 = 4%;

2) creşterea reală a câştigului salarial mediu brut în anul 2012 = 98 de lei.

1. Valoarea punctului de pensie, majorat cu 100% din rata inflaţiei din anul N0 =

= Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012 = 732,8 + 732,8 x 4% = 732,8 + 29,31 = 762,11.

2. 50% din creşterea reală a salariului mediu brut din anul 2012 = 50% x ↑Smb2012 = 50% x 98 = 49,00 de lei.

3. Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut = [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012] + [50% x ↑Smb2012] =

= [732,8 + 732,8 x 4%] + [50% x 97] = (732,8 + 29,31) + 49,00 = 762,11 + 49,00 = 811,11.

4. Creşterea procentuală a punctului de pensie, în anul 2013, faţă de anul 2012 = (811,11 : 732,80) : 100 = 11,06%.

* Aplicaţia nr. 2.

Aşa după cum am mai arătat, indexarea pensiilor nu s-a mai făcut de trei ani.

Pentru anul 2013, s-a adoptat, prin Hotărâre a Guvernului, indexarea impozitelor şi taxelor locale cu „evoluţia ratei inflaţiei din ultimii 3 ani” (respectiv din anii 2010, 2011 şi 2012) de 16,5%.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2010 inflaţia a fost de 6,09%, iar în anul 2011 de 5,79%.

Din 16,5% rata inflaţiei pe total anii 2010, 2011 şi 2012, adoptată prin Hotărâre a Guvernului, pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale, scăzând 6,09% inflaţia din anul 2010, şi 5,79% inflaţia din anul 2011, rezultă o rată a inflaţiei de 4,62% pentru anul 2012.

N0 = anul 2012.

N1 = anul 2013.

Pct/ps/N0 = valoarea punctului de pensie în anul 2012 = 732.8.

Pct/ps/N1 = valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor 2013 (acesta trebuie calculat).

R/if/N0/% = rata inflaţiei 4,62%.

↑SmbN0 = creşterea reală a salariului mediu brut, estimat în anul 2012, de 98 de lei.

Valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului 2013, notate cu (Pct/ps/2013), se stabileşte pe baza:

1) ratei inflaţiei de 4,62%;

2) creşterii reale a câştigului salarial mediu brut, estimat pentru anul 2012, de 98 de lei.

1. Valoarea punctului de pensie, majorat cu 100% din rata inflaţiei din anul N0 =

= Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012 = 732,8 + 732,8 x 4,62% = 732,8 + 33,86 = 766,66.

Se observă că, numai pe seama creşterii ratei inflaţiei de la 4,0% la 4,62%, valoarea punctului de pensie a crescut de la 762,11 la 766,66, deci cu 766,66 – 762,11 = 4,55 puncte de pensie, respectiv cu 0,60%.

2. 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul 2012 = 50% x ↑Smb2012 = 50% x 98 = 49,00 de lei.

3. Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut = [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012] + [50% x ↑Smb2012] =

= [732,8 + 732,8 x 4,62%] + [50% x 98] = (732,8 + 33,86) + 49.00 = 766,66 + 49,00 = 815,66, faţă de 811,11, diferenţa de 815,66 – 811,11 = 4,55 fiind generată de creşterea ratei inflaţiei de la 4% la 4,62%.

4. Creşterea procentuală a punctului de pensie, în anul 2013, faţă de anul 2012 = (815,66 : 732,80) : 100 = 11,31%, diferenţa de 11,31% – 10,69% = 0,62% fiind generată de creşterea ratei inflaţiei de la 4% la 4,62%.

* Aplicaţia nr. 3.

Această aplicaţie se bazează pe datele de mai sus cu excepţia ratei inflaţiei care, conform unor estimări, va fi în anul 2012 de 5,3%.

N0 = anul 2012.

N1 = anul 2013.

Pct/ps/N0 = valoarea punctului de pensie în anul 2012 = 732.8.

Pct/ps/N1 = valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor 2013 (acesta trebuie calculat).

R/if/N0/% = rata inflaţiei estimată pentru anul 2012 de 5,3% (n.b.: la data elaborării acestui material nu erau date publicităţii ratei inflaţiei pe anul 2012, şi nici creşterea reală a salariului mediu brut pe lunile noiembrie, decembrie şi pe total an 2012).

↑SmbN0 = creşterea reală a salariului mediu brut estimată pentru anul 2012 la 98 de lei.

Valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului 2013, notate cu (Pct/ps/2013), se stabileşte pe baza:

1) ratei inflaţiei (estimate) din anul 2012, de 4%;

2) creşterii reale a câştigului salarial mediu brut, realizat (estimat) în anul 2012, de 98 de lei.

1. Valoarea punctului de pensie, majorat cu 100% din rata inflaţiei din anul N0 =

= Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012 = 732,8 + 732,8 x 5,3% = 732,8 + 38,84 = 771,64.

Se observă că, numai pe seama creşterii ratei inflaţiei de la 4,0% la 5,3%, valoarea punctului de pensie a crescut de la 762,11 la 771,64, deci cu 771,64 – 762,11 = 9,53 puncte de pensie, respectiv cu 1,25%.

2. 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul 2012 = 50% x ↑Smb2012 = 50% x 98 = 49,00 de lei.

3. Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut = [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012] + [50% x ↑Smb2012] =

= [732,8 + 732,8 x 5,3%] + [50% x 98] = (732,8 + 38,84) + 49.00 = 771,64 + 49,00 = 820,14, faţă de 810,61, diferenţa de 820,14 – 810,61 = 9,53 fiind generată de creşterea ratei inflaţiei de la 4% la 5,3%.

4. Creşterea procentuală a punctului de pensie, în anul 2013, faţă de anul 2012 = (820,64 : 732,80) : 100 = 12,00%, diferenţa de 12,00% – 11,07% = 0,93% fiind generată de creşterea ratei inflaţiei de la 4% la 5,3%.

* Aplicaţia nr. 4.

Această aplicaţie are la bază următoarele elemente.

Aşa după cum am mai arătat, indexarea pensiilor nu s-a mai făcut de trei ani.

Pentru anul 2013, s-a adoptat, prin Hotărâre a Guvernului, indexarea impozitelor şi taxelor locale cu „evoluţia ratei inflaţiei din ultimii 3 ani” (respectiv din anii 2010, 2011 şi 2012) de 16,5%.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2010 inflaţia a fost de 6,09%, iar în anul 2011 de 5,79%.

Din 16,5% rata inflaţiei pe total anii 2010, 2011 şi 2012, adoptată prin Hotărâre a Guvernului, pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale, scăzând 6,09% inflaţia din anul 2010, şi 5,79% inflaţia din anul 2011, rezultă o rată a inflaţiei de 4,62% pentru anul 2012

Aşa cum indexarea impozitelor şi taxelor locale se face, începând cu 1 ianuarie 2013, cu „evoluţia ratei inflaţiei din ultimii 3 ani”, de 16,5%, tot aşa şi indexarea pensiilor ar trebui să se facă, începând cu 1 ianuarie 2013, cu aceeaşi rată a inflaţiei (din anii 2010, 2011 şi 2012, adică din anii din care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor), de 16,5%.

În aceste condiţii, indexarea pensiilor ar trebui să se facă, începând cu 1 ianuarie 2013, şi cu creşterea reală a salariului mediu brut din ultimii 3 ani, respectiv din anii 2010, 2011 şi 2011, adică din anii în care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor.

Creşterea reală a salariului mediu brut în anii 2010, 2011 şi 2011 este de 46 + 97 + 98 = 241 de lei, calculată pe baza următoarelor creşteri anuale:

în 2010 (faţă de 2009) = 1.935 – 1.889 = 46 de lei;

în 2011 (faţă de 2010) = 2.032 – 1.935 = 97 de lei;

în 2012 (pe 10 luni, faţă de aceeaşi perioadă din 2011) = 2.109 – 2.011 = 98 de lei.

Pe baza (1) „evoluţiei ratei inflaţiei de 16,5%, şi (2) a creşterii reale a salariului mediu brut de 46 + 97 + 98 = 241 de lei (ambii indicatori fiind calculaţi pentru anii 2010, 2011 şi 2012, adică pe ultimii 3 ani în care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor), vom calcula creşterea procentuală cu care ar trebui să crească punctul de pensie începând cu 1 ianuarie 2013.

Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut =

= [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2010-2012] + [50% x ↑Smb2010-2012] =

= [732,8 + 732,8 x 16,5%] + [50% x 241] = (732,8 + 120,91) + 120,5 = 853,71 + 120,5 = 974,21.

Creşterea procentuală a punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2013 = (974,21 : 732,80) : 100 = 32,94%, ceea ce conduce la o medie anuală, pe anii 2010, 2011 şi 2012, de circa 11%.

Altfel spus, în condiţiile în care indexarea pensiilor s-ar fi făcut începând cu 1 ianuarie 3013 pe baza (1) evoluţiei ratei inflaţiei din anii 2010, 2011 şi 2012 (respectiv din anii în care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor), de 16,5%, şi (2) a creşterii reale a salariului mediu brut din anii 2010, 2011 şi 2011, de 241 de lei, creşterea procentuală a punctului de pensie şi, pe cale de consecinţă, şi a pensiilor, ar fi fost de circa 33% pe cei 3 ani, respectiv de 11% în fiecare an.

Această creştere a pensiilor rezultă „ca medie pe cei 3 ani”.

În condiţiile în care indexarea s-ar fi făcut distinct în fiecare an, creşterea ar fi fost mai mare, aşa după cum rezultă din calculul/aplicaţia de mai jos.

* Aplicaţia nr. 5.

În condiţiile în care indexarea pensiilor s-ar fi făcut distinct în fiecare an, din anii 2010, 2011 şi 2012 (anii în care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor), creşterea procentuală a punctului de pensie şi, pe cale de consecinţă, şi a pensiilor, ar fi fost (1) pe total cei 3 ani, de 34,50%, şi (2) ca medie anuală, de 34,50 : 3 = 11,50%, aşa după cum rezultă din cele de mai jos.

1. Valoarea punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2011 =

= [Pct/ps/2010 + Pct/ps/2010 x R/if/2010] + [50% x ↑Smb2010] =

= [732,8 + 732,8 x 6,09%] + [50% x 46] = (732,8 + 44,62) + 23 = 777,43 + 23 = 800,42.

2. Valoarea punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2012 =

= [Pct/ps/2011 + Pct/ps/2011 x R/if/2011] + [50% x ↑Smb2011] =

= [800,42 + 800,42 x 5,79%] + [50% x 97] = (800,42 + 46,34) + 48,5 = 846,76 + 48,5 = 895,26.

3. Valoarea punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2013 =

= [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012] + [50% x ↑Smb2012] =

= [895,26 + 895,26 x 4,62%] + [50% x 98] = (895,26 + 41,36) + 49,0 = 936,62 + 49,0 = 985,62

Creşterea procentuală a punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2013 = (985,62 : 732,80) : 100 = 34,50%, faţă de creşterea de 32,94% calculată „ca medie” pentru aceeaşi 3 ani (respectiv pentru anii 2010, 2011 şi 2012) pe care nu au fost indexate pensiile).

4 COMENTARII

  1. Prefer îngheţarea preţurilor şi a taxelor, decat majorarea pensiilor….care de fapt este un coş mai sărac pentru cei mai săraci…Acelaşi mod de sărăcire practicat din 1989 încoace…

  2. In anul 2013 s-au marit impozitele cu 16 % si s-a spus ca atata a fost inflatia . Atunci valoarea punctului de pensie de ce a crescut doar cu 4 % ? Salariu mediu brut a crescut cu 36 % in perioada 2009-2012 . Unde se regaseste in pensie 50 % din aceasta crestere ?

  3. Raspunsul D-nei Rovana PLUMB catre Eugen NICOLICEA din adresa nr.35/ADP/07/03/2014( am gasit-o pe internet )coeficientului de corectie are valoarea 1,06 pentru 2013 avind Castigul Salarial Mediu Brut 1980 lei pentru anul 2011 sirata inflatiei 105,79% pentru 2011 coeficientul de corectie pentru 2014 are valoarea de 1,07 si se calculeaza avindCastigul Salarial Mediu Brut este 2063 lei pentru anul 2011 si rata inflatiei 105,79% pentru 2011 .Acelasi text pentru salariu mediu brut 2011 comunicat trebuie sa aiba aceea si suma ori 1980 lei ori 2063.Multumesc pentru o clarificare daca este posibil si anume ma intereseaza care este eroarea din calculul de mai sus respectind logica .In 2012 salariul mediu brut 2117 si rata inflatiei cel mult 100,4% si rezulta un coefficient de corectie de 1,114 in loc de 1,07 pentru 2014 .Cu stima.telefon o7********

  4. Cu deosebita stima-buna seara!/Am in mod cert convingerea/de ani de zile-de la pensionarea din 2010/,ca in cazul unui punctai in cuantum de 732.80-cu o pensie actuala de 540 R…situatia mea este f.discutabila/Pe cale de consecinta-PENSIA mea trebuie sa fie mult mai mare./Va rog respectuos sa-mi CONFIRMATI acest aspect respectiv sa-mi evaluati cuantumul real al PENSIEI./Cu sincere MULTUMIRI!/Astept cu mult INTERES raspunsul dtra CONCRET./Inclusiv ce demersuri mai pot face in rezerva in care am sesizat acest ABUZ-la dir.de PENSII a sectorului 6 BUCURESTI-dar,…nu am primit niciun RASPUNS.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here