20 August, 2017

Algoritmul de calcul pentru determinarea creşterii anuale a pensiilor. Aplicaţii pe situaţii reale

În cele ce urmează se prezintă algoritmul de calcul pentru „creşterea procentuală a punctului de pensie majorat cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizat pe anul precedent”.

Notaţii:

N0 = anul curent (2012, în acest exemplu).

N1 = anul următor (adică anul de calcul care, în acest exemplu este 2013).

Pct/ps/N0 = valoarea punctului de pensie în anul curent N0 (732.8 în acest exemplu).

Pct/ps/N1 = valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor N1 (acesta trebuie calculat, în exemplul de mai sus fiind de 814,61).

R/if/N0/% = ratei inflaţiei din anul N0 (de 4%, în exemplu).

↑SmbN0 = creşterea reală a salariului mediu brut în anul curent N0 (de 97 de lei, în acest exemplu).

Valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor (Pct/ps/N1), se stabileşte pe baza:

1) ratei inflaţiei în anul N0 (R/if/N0);

2) creşterii reale a câştigului salarial mediu brut, realizat în anul N0 (↑SmbN0).

1. Valoarea punctului de pensie, majorat cu 100% din rata inflaţiei din anul N0 =

= Pct/ps/N0 + Pct/ps/N0 x R/if/N0/%

2. 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul N0 = 50% x ↑SmbN0.

3. Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut = [Pct/ps/N0 + Pct/ps/N0 x R/if/N0/%] + [50% x ↑SmbN0].

Creşterea procentuală a punctului de pensie majorat cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul N1, faţă de anul N0 = {[Pct/ps/N0 + Pct/ps/N0 x R/if/N0/% + 50% x ↑SmbN0] : Pct/ps/N0} x 100.

4. Creşterea procentuală a punctului de pensie, în anul N1, faţă de anul N0 = (Pct/ps/N1 : Pct/ps/N1) : 100.

Din aplicarea prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010 rezultă o creştere a pensiilor, începând cu 1 ianuarie a anului N1, de {[Pct/ps/N0 + Pct/ps/N0 x R/if/N0/% + 50% x ↑SmbN0] : Pct/ps/N0} x 100.

Aplicaţii ale algoritmului de calcul, pe situaţii reale

* Aplicaţia nr. 1.

Aplicaţia nr. 1 se bazează pe datele de mai sus şi are un dublu scop: verificarea veridicităţii aplicării algoritmului de calcul, pe situaţii reale, şi înţelegerea cât mai bună a modului de folosire a acestui algoritm.

N0 = anul 2012.

N1 = anul 2013.

Pct/ps/N0 = valoarea punctului de pensie în anul 2012 = 732.8.

Pct/ps/N1 = valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor 2013 (acesta trebuie calculat).

R/if/N0/% = rata inflaţiei luată în calcul la definitivarea proiectului de buget pentru anul 2013 = 4% (n.b.: la data elaborării acestui material nu erau date publicităţii ratei inflaţiei pe anul 2012, şi nici creşterea reală a salariului mediu brut pe lunile noiembrie, decembrie şi pe total an 2012).

↑SmbN0 = creşterea reală a salariului mediu brut, estimat în anul 2012, de 98 de lei.

Valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului 2013, notate cu (Pct/ps/2013), se stabileşte pe baza:

1) rata inflaţiei (estimate) în anul 2012 = 4%;

2) creşterea reală a câştigului salarial mediu brut în anul 2012 = 98 de lei.

1. Valoarea punctului de pensie, majorat cu 100% din rata inflaţiei din anul N0 =

= Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012 = 732,8 + 732,8 x 4% = 732,8 + 29,31 = 762,11.

2. 50% din creşterea reală a salariului mediu brut din anul 2012 = 50% x ↑Smb2012 = 50% x 98 = 49,00 de lei.

3. Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut = [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012] + [50% x ↑Smb2012] =

= [732,8 + 732,8 x 4%] + [50% x 97] = (732,8 + 29,31) + 49,00 = 762,11 + 49,00 = 811,11.

4. Creşterea procentuală a punctului de pensie, în anul 2013, faţă de anul 2012 = (811,11 : 732,80) : 100 = 11,06%.

* Aplicaţia nr. 2.

Aşa după cum am mai arătat, indexarea pensiilor nu s-a mai făcut de trei ani.

Pentru anul 2013, s-a adoptat, prin Hotărâre a Guvernului, indexarea impozitelor şi taxelor locale cu „evoluţia ratei inflaţiei din ultimii 3 ani” (respectiv din anii 2010, 2011 şi 2012) de 16,5%.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2010 inflaţia a fost de 6,09%, iar în anul 2011 de 5,79%.

Din 16,5% rata inflaţiei pe total anii 2010, 2011 şi 2012, adoptată prin Hotărâre a Guvernului, pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale, scăzând 6,09% inflaţia din anul 2010, şi 5,79% inflaţia din anul 2011, rezultă o rată a inflaţiei de 4,62% pentru anul 2012.

N0 = anul 2012.

N1 = anul 2013.

Pct/ps/N0 = valoarea punctului de pensie în anul 2012 = 732.8.

Pct/ps/N1 = valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor 2013 (acesta trebuie calculat).

R/if/N0/% = rata inflaţiei 4,62%.

↑SmbN0 = creşterea reală a salariului mediu brut, estimat în anul 2012, de 98 de lei.

Valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului 2013, notate cu (Pct/ps/2013), se stabileşte pe baza:

1) ratei inflaţiei de 4,62%;

2) creşterii reale a câştigului salarial mediu brut, estimat pentru anul 2012, de 98 de lei.

1. Valoarea punctului de pensie, majorat cu 100% din rata inflaţiei din anul N0 =

= Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012 = 732,8 + 732,8 x 4,62% = 732,8 + 33,86 = 766,66.

Se observă că, numai pe seama creşterii ratei inflaţiei de la 4,0% la 4,62%, valoarea punctului de pensie a crescut de la 762,11 la 766,66, deci cu 766,66 – 762,11 = 4,55 puncte de pensie, respectiv cu 0,60%.

2. 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul 2012 = 50% x ↑Smb2012 = 50% x 98 = 49,00 de lei.

3. Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut = [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012] + [50% x ↑Smb2012] =

= [732,8 + 732,8 x 4,62%] + [50% x 98] = (732,8 + 33,86) + 49.00 = 766,66 + 49,00 = 815,66, faţă de 811,11, diferenţa de 815,66 – 811,11 = 4,55 fiind generată de creşterea ratei inflaţiei de la 4% la 4,62%.

4. Creşterea procentuală a punctului de pensie, în anul 2013, faţă de anul 2012 = (815,66 : 732,80) : 100 = 11,31%, diferenţa de 11,31% – 10,69% = 0,62% fiind generată de creşterea ratei inflaţiei de la 4% la 4,62%.

* Aplicaţia nr. 3.

Această aplicaţie se bazează pe datele de mai sus cu excepţia ratei inflaţiei care, conform unor estimări, va fi în anul 2012 de 5,3%.

N0 = anul 2012.

N1 = anul 2013.

Pct/ps/N0 = valoarea punctului de pensie în anul 2012 = 732.8.

Pct/ps/N1 = valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului următor 2013 (acesta trebuie calculat).

R/if/N0/% = rata inflaţiei estimată pentru anul 2012 de 5,3% (n.b.: la data elaborării acestui material nu erau date publicităţii ratei inflaţiei pe anul 2012, şi nici creşterea reală a salariului mediu brut pe lunile noiembrie, decembrie şi pe total an 2012).

↑SmbN0 = creşterea reală a salariului mediu brut estimată pentru anul 2012 la 98 de lei.

Valoarea punctului de pensie, începând cu luna ianuarie a anului 2013, notate cu (Pct/ps/2013), se stabileşte pe baza:

1) ratei inflaţiei (estimate) din anul 2012, de 4%;

2) creşterii reale a câştigului salarial mediu brut, realizat (estimat) în anul 2012, de 98 de lei.

1. Valoarea punctului de pensie, majorat cu 100% din rata inflaţiei din anul N0 =

= Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012 = 732,8 + 732,8 x 5,3% = 732,8 + 38,84 = 771,64.

Se observă că, numai pe seama creşterii ratei inflaţiei de la 4,0% la 5,3%, valoarea punctului de pensie a crescut de la 762,11 la 771,64, deci cu 771,64 – 762,11 = 9,53 puncte de pensie, respectiv cu 1,25%.

2. 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, în anul 2012 = 50% x ↑Smb2012 = 50% x 98 = 49,00 de lei.

3. Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut = [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012] + [50% x ↑Smb2012] =

= [732,8 + 732,8 x 5,3%] + [50% x 98] = (732,8 + 38,84) + 49.00 = 771,64 + 49,00 = 820,14, faţă de 810,61, diferenţa de 820,14 – 810,61 = 9,53 fiind generată de creşterea ratei inflaţiei de la 4% la 5,3%.

4. Creşterea procentuală a punctului de pensie, în anul 2013, faţă de anul 2012 = (820,64 : 732,80) : 100 = 12,00%, diferenţa de 12,00% – 11,07% = 0,93% fiind generată de creşterea ratei inflaţiei de la 4% la 5,3%.

* Aplicaţia nr. 4.

Această aplicaţie are la bază următoarele elemente.

Aşa după cum am mai arătat, indexarea pensiilor nu s-a mai făcut de trei ani.

Pentru anul 2013, s-a adoptat, prin Hotărâre a Guvernului, indexarea impozitelor şi taxelor locale cu „evoluţia ratei inflaţiei din ultimii 3 ani” (respectiv din anii 2010, 2011 şi 2012) de 16,5%.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2010 inflaţia a fost de 6,09%, iar în anul 2011 de 5,79%.

Din 16,5% rata inflaţiei pe total anii 2010, 2011 şi 2012, adoptată prin Hotărâre a Guvernului, pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale, scăzând 6,09% inflaţia din anul 2010, şi 5,79% inflaţia din anul 2011, rezultă o rată a inflaţiei de 4,62% pentru anul 2012

Aşa cum indexarea impozitelor şi taxelor locale se face, începând cu 1 ianuarie 2013, cu „evoluţia ratei inflaţiei din ultimii 3 ani”, de 16,5%, tot aşa şi indexarea pensiilor ar trebui să se facă, începând cu 1 ianuarie 2013, cu aceeaşi rată a inflaţiei (din anii 2010, 2011 şi 2012, adică din anii din care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor), de 16,5%.

În aceste condiţii, indexarea pensiilor ar trebui să se facă, începând cu 1 ianuarie 2013, şi cu creşterea reală a salariului mediu brut din ultimii 3 ani, respectiv din anii 2010, 2011 şi 2011, adică din anii în care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor.

Creşterea reală a salariului mediu brut în anii 2010, 2011 şi 2011 este de 46 + 97 + 98 = 241 de lei, calculată pe baza următoarelor creşteri anuale:

în 2010 (faţă de 2009) = 1.935 – 1.889 = 46 de lei;

în 2011 (faţă de 2010) = 2.032 – 1.935 = 97 de lei;

în 2012 (pe 10 luni, faţă de aceeaşi perioadă din 2011) = 2.109 – 2.011 = 98 de lei.

Pe baza (1) „evoluţiei ratei inflaţiei de 16,5%, şi (2) a creşterii reale a salariului mediu brut de 46 + 97 + 98 = 241 de lei (ambii indicatori fiind calculaţi pentru anii 2010, 2011 şi 2012, adică pe ultimii 3 ani în care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor), vom calcula creşterea procentuală cu care ar trebui să crească punctul de pensie începând cu 1 ianuarie 2013.

Valoarea punctului de pensie (1) majorat cu 100% din rata inflaţiei, (2) la care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut =

= [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2010-2012] + [50% x ↑Smb2010-2012] =

= [732,8 + 732,8 x 16,5%] + [50% x 241] = (732,8 + 120,91) + 120,5 = 853,71 + 120,5 = 974,21.

Creşterea procentuală a punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2013 = (974,21 : 732,80) : 100 = 32,94%, ceea ce conduce la o medie anuală, pe anii 2010, 2011 şi 2012, de circa 11%.

Altfel spus, în condiţiile în care indexarea pensiilor s-ar fi făcut începând cu 1 ianuarie 3013 pe baza (1) evoluţiei ratei inflaţiei din anii 2010, 2011 şi 2012 (respectiv din anii în care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor), de 16,5%, şi (2) a creşterii reale a salariului mediu brut din anii 2010, 2011 şi 2011, de 241 de lei, creşterea procentuală a punctului de pensie şi, pe cale de consecinţă, şi a pensiilor, ar fi fost de circa 33% pe cei 3 ani, respectiv de 11% în fiecare an.

Această creştere a pensiilor rezultă „ca medie pe cei 3 ani”.

În condiţiile în care indexarea s-ar fi făcut distinct în fiecare an, creşterea ar fi fost mai mare, aşa după cum rezultă din calculul/aplicaţia de mai jos.

* Aplicaţia nr. 5.

În condiţiile în care indexarea pensiilor s-ar fi făcut distinct în fiecare an, din anii 2010, 2011 şi 2012 (anii în care nu s-a mai făcut indexarea pensiilor), creşterea procentuală a punctului de pensie şi, pe cale de consecinţă, şi a pensiilor, ar fi fost (1) pe total cei 3 ani, de 34,50%, şi (2) ca medie anuală, de 34,50 : 3 = 11,50%, aşa după cum rezultă din cele de mai jos.

1. Valoarea punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2011 =

= [Pct/ps/2010 + Pct/ps/2010 x R/if/2010] + [50% x ↑Smb2010] =

= [732,8 + 732,8 x 6,09%] + [50% x 46] = (732,8 + 44,62) + 23 = 777,43 + 23 = 800,42.

2. Valoarea punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2012 =

= [Pct/ps/2011 + Pct/ps/2011 x R/if/2011] + [50% x ↑Smb2011] =

= [800,42 + 800,42 x 5,79%] + [50% x 97] = (800,42 + 46,34) + 48,5 = 846,76 + 48,5 = 895,26.

3. Valoarea punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2013 =

= [Pct/ps/2012 + Pct/ps/2012 x R/if/2012] + [50% x ↑Smb2012] =

= [895,26 + 895,26 x 4,62%] + [50% x 98] = (895,26 + 41,36) + 49,0 = 936,62 + 49,0 = 985,62

Creşterea procentuală a punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2013 = (985,62 : 732,80) : 100 = 34,50%, faţă de creşterea de 32,94% calculată „ca medie” pentru aceeaşi 3 ani (respectiv pentru anii 2010, 2011 şi 2012) pe care nu au fost indexate pensiile).

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Este evaluator în specialitatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cercetător de prestigiu şi profund cunoscător al fiscalităţii în practică, dr. N. Grigorie – Lăcriţa a încheiat şi executat mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară şi străinătate, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Comentarii

 • Răspunde
  polistef
  ianuarie 30 2013

  Prefer îngheţarea preţurilor şi a taxelor, decat majorarea pensiilor….care de fapt este un coş mai sărac pentru cei mai săraci…Acelaşi mod de sărăcire practicat din 1989 încoace…

 • Răspunde
  gheorghe
  decembrie 16 2013

  In anul 2013 s-au marit impozitele cu 16 % si s-a spus ca atata a fost inflatia . Atunci valoarea punctului de pensie de ce a crescut doar cu 4 % ? Salariu mediu brut a crescut cu 36 % in perioada 2009-2012 . Unde se regaseste in pensie 50 % din aceasta crestere ?

 • Răspunde
  noiembrie 21 2014

  Raspunsul D-nei Rovana PLUMB catre Eugen NICOLICEA din adresa nr.35/ADP/07/03/2014( am gasit-o pe internet )coeficientului de corectie are valoarea 1,06 pentru 2013 avind Castigul Salarial Mediu Brut 1980 lei pentru anul 2011 sirata inflatiei 105,79% pentru 2011 coeficientul de corectie pentru 2014 are valoarea de 1,07 si se calculeaza avindCastigul Salarial Mediu Brut este 2063 lei pentru anul 2011 si rata inflatiei 105,79% pentru 2011 .Acelasi text pentru salariu mediu brut 2011 comunicat trebuie sa aiba aceea si suma ori 1980 lei ori 2063.Multumesc pentru o clarificare daca este posibil si anume ma intereseaza care este eroarea din calculul de mai sus respectind logica .In 2012 salariul mediu brut 2117 si rata inflatiei cel mult 100,4% si rezulta un coefficient de corectie de 1,114 in loc de 1,07 pentru 2014 .Cu stima.telefon o7********

 • Răspunde
  augustin dorin
  octombrie 30 2015

  Cu deosebita stima-buna seara!/Am in mod cert convingerea/de ani de zile-de la pensionarea din 2010/,ca in cazul unui punctai in cuantum de 732.80-cu o pensie actuala de 540 R…situatia mea este f.discutabila/Pe cale de consecinta-PENSIA mea trebuie sa fie mult mai mare./Va rog respectuos sa-mi CONFIRMATI acest aspect respectiv sa-mi evaluati cuantumul real al PENSIEI./Cu sincere MULTUMIRI!/Astept cu mult INTERES raspunsul dtra CONCRET./Inclusiv ce demersuri mai pot face in rezerva in care am sesizat acest ABUZ-la dir.de PENSII a sectorului 6 BUCURESTI-dar,…nu am primit niciun RASPUNS.

Scrie un comentariu