OMFP nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 635 din 20/07/2020.

Potrivit OUG nr. 69/2020 – publicată în Monitorul Oficial 393 din 14 mai 2020, contribuabilii ce înregistrează obligații bugetare restante la data de 31 martie 2020 beneficiază de anularea accesoriilor dacă achită debitul principal până la data de 15 decembrie 2020.

Această amnistie fiscală se suprapune într-o oarecare măsură cu amnistia adusă de OG nr. 6/2019 privind instiuirea unor facilități fiscale și din această situație apreciem că va fi aplicată cu precădere de acei contribuabili cu obligații fiscale bugetare mai mici de 1.000.000 lei.

Prin obligații fiscale înțelegem debitele principale aflate în administrarea organului fiscal central, respectiv obligații vamale.

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care pot face obiectul facilităţilor fiscale sunt următoarele:

a) dobânzi/majorări de întârziere;

b) penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi;

c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

Procedura efectivă începe prin depunerea unei Notificări de către contribuabilul interesat, la autoritatea fiscală, conform modelului anexat la procedură. Termenul maximal de depunere este data de 15 decembrie 2020.

Depunerea notificării se poate realiza la registratura organului fiscal, prin poștă sau prin Spațiul privat virtual.

Organul fiscal analizează notificarea și situația contribuabilului, iar în termen de 5 zile emite certificatul de atestare fiscală și decizia privind stabilirea accesoriilor.

Procedura stabilește și modul de soluționare a eventualelor neconcordanțe dintre evidența contribuabilului și evidența organului fiscal.

În cazul în care nu există neconcordanțe sau după rezolvarea acestora, organul fiscal emite Decizia de amânare la plată a accesoriilor.

Pe durata amânării la plată, cel mai târziu până în data de 15 decembrie 2020, nu se începe executarea silită. Dacă a existat o astfel de procedură, aceasta se suspendă.

Contribuabilul trebuie să își stingă obligația fiscală principală până cel mai târziu în data de 15 decembrie 2020.

Accesoriile se anulează prin depunerea de către contribuabilul interesat ce a respectat prezenta procedură, a unei Cereri, până cel târziu în data de 15 decembrie 2020. Modelul cererii este tipizat și anexat la procedură. În termen de 5 zile, organul fiscal analizează cererea și situația contribuabilului și emite fie Decizia de anulare a obligațiilor accesorii, fie Decizia de respingere a cererii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here