Ordin MMPS nr. 1392/2020 şi Ordinul MMPS nr. 1393/2020 au fost publicate în Monitorul Oficial.

Cele două acte normative pun în aplicare prevederile OUG nr. 132/2020 privind reducerea timpului de lucru, ca urmare a reducerii activității angajatorului.

Ordinele se adresează următoarelor categorii:

 1. Angajatori ce au încadrați în muncă salariați cu normă întreagă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 2. Angajatori ce au încadrați în muncă salariați cu normă întreagă, cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Prin Ordin MMPS nr. 1393/2020 se adoptă formularele și procedura efectivă de decontare a indemnizației pentru reducerea timpului de lucru pentru salariații cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, așa cum este reglementat de art. 1 din OUG nr. 132/2020 privind reducerea timpului de muncă.

Prin excepție de la prevederile Codului muncii, în situația în care un angajator înregistrează o reducere a veniturilor cu mai mult de 10% în luna curentă față de luna similară din anul anterior sau dacă veniturile din luna anterioară sunt mai mici cu cel puțin 10% decât veniturile lunii precedente celei anterioare, acest angajator poate să reducă timpul de lucru al salariaților, iar pentru timpul nelucrat se încasează o indemnizație suporată din bugetul fondului pentru șomaj.

Pentru a se reuși aplicarea corectă a reducerii timpului de muncă, angajatorul trebuie:

 • Să stabilească timpul de lucru pentru o lună întreagă;
 • Să comunice salariaților programul de lucru cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea măsurii;
 • Să înregistreze în Revisal modificarea timpului de muncă.

Reducerea timpului de lucru se poate face cu maxim 50% din timpul normat, iar programarea trebuie să fie astfel făcută încât să afecteze minim 5 zile lucrătoare consecutive.

Această perioadă trebuie agreeată cu sindicatul salariaților sau cu reprezentanții salariaților, după caz.

Pentru timpul nelucrat, salariații au dreptul la o indemnizație în procent de 75% din salariul de bază, fără a depășii 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale.

Această indemnizație este impozabilă și este supusă asigurărilor sociale obligatorii. Angajatorii trebuie să efectueze plata indemnizației și a impozitelor și taxelor corespunzătoare, iar în termen de 30 de zile de la dovada plății indemnizației și a impozitelor, au dreptul să solicite decontarea acesteia din bugetul fondului de șomaj.

Prin Ordinul MMPS nr. 1393/2020 s-au adoptat următoarele tipizate:

 1. Cererea pentru acordarea indemnizației;
 2. Declarație de propria răspundere a angajatorului;
 3. Lista salariaților ce beneficiază de indemnizație.

Prin Ordinul MMPS nr. 1392/2020, s-a adoptat o procedură similară pentru decontarea indemnizației în procent de 41,5% pentru angajatorii ce au înregistrat contracte de muncă cu timp de 8 ore, dar cu durată determinată de până la 3 luni.

Ordinul adoptă următoarele tipizate:

 1. cererea;
 2. Declarație de propria răspundere a angajatorului;
 3. Lista cu salariații pentru care se solicită decontarea sumei.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here