Ordinul ANAF nr. 4072 din 09 Decembrie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“ a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1246 din 17 decembrie 2020

Actul normativ analizat astăzi modifică rubricația din partea finală a Declarației anuale de impozit pe profit – formular 101 în concordanță cu modificările fiscale ce afectează impozitul pe profit din anul 2020.

Să parcurgem principalele aspecte reglementate de noul act normativ.

La rândul 43.1 se va completa creditul fiscal generat de aplicarea convențiilor de evitare a dublei impunei, când plătitorul de impozit pe profit în România a plătit un impozit în străinătate.

La rândul 43.2.1 se înscrie reducerea la plată a impozitului pentru profitul reinvestit.

La rândul 43.2.2 se va consemna reducerea la plată a impozitului pe profit pentru activitățile de inovare, cercetare și dezvoltare.

La rândul 43.3 se menționează cheltuielile pentru toate sumele reprezentând sponsorizări, mecenat, burse private.

La rândul 43.3.1 se consemnează scutirea la plată a impozitului pe profit pentru cooperativele agricole de producție.

La rândul 44.1 se înscriu sumele ce reduc în exercițiul în curs impozitul pe profit cu sponzorizări mecenat și burse private.

La rândul 44.2 se înscriu sumele cu sponsorizări, mecenat și burse private reportate din perioada precedentă ce reduc impozitul pe profit în exercițiul curent.

La rândul 46 se consemnează costul de achiziție al aparatelor de marcat fiscale – a se vedea prevederile din Legea nr. 153/2020.

La rândul 47 se înscriu sumele ce reduc impozitul pe profit reprezentând cheltuieli cu educația timpurie – a se vedea Legea nr. 239/2020.

La rândul 49 se va înscrie reducerea la plată a impozitului pe profit pentru plata la termen conform OUG nr. 33/2020, cu modificări ulterioare.

Declarația anuală de impozit pe profit 101 se va depune până la data de 25 februarie a anului următor de către contribuabilii ce au majoritatea veniturilor din cultura cerealelor, plantelor tehnice, catofului, pomicultură, viticultură, respectiv de organizațiile fără scop patrimonial.

Ceilalți operatori economici plătitori de impozit pe profit depun declarația 101 până în data de 25 martie a anului următor.

Notă: dacă contribuabilii plătitori de impozit pe profit au alt exercițiu fiscal decât cel calendaristic vor ține cont de termenele de mai sus prin translatare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here