OpANAF nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor effectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA a fost publicat în Monitorul Oficial.

Actul normativ aduce o modificare importantă la procedura completării declarației 394 privind livrările și achizițiile de pe teritoriul României depusă de persoanele înregistrate în scopuri normale de TVA – art. 316 din Codul fiscal.

Acestea vor declara dacă au avut în perioada de raportare tranzacții cu entități afiliate. Entitățile afiliate sunt acele persoane ce corespund definiției de la art. 7 pct. 26  din Codul fiscal, astfel:

„26. persoane afiliate – o persoană este afiliată dacă relația ei cu altă persoană este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puțin aceasta deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică.”

Foarte important: nu se declară valoarea tranzacțiilor, ci doar cu DA sau Nu dacă au existat aceste tranzacții.

Această procedură este aplicabilă începând cu declarația 394 aferentă lunii septembrie.

Restul procedurilor de depunere și completare a declarației rămân aplicabile, respectiv declarația se depune electronic până pe data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare cu excepția situației când perioada fiscală este luna, iar declarația 394 aferentă lunii ianuarie se va depune până în ultima zi a lunii februarie.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here