20 Iulie, 2019

Al treilea concurs pentru inspectori antifraudă: Rezultatele selecţiei dosarelor şi informaţii despre următoarele etape

ACTUALIZARE (24 mar): Rezultatele contestaţiilor la proba selecţiei dosarelor sunt accesibile AICI (plus o erată, AICI – fişiere PDF)
__________

În timp ce al doilea concurs pentru inspectori antifraudă este aproape terminat, al treilea este în plină desfăşurare.

Candidaţii s-au putut înscrie până pe 12 martie, iar acum au fost afişate rezultatele selecţiei dosarelor. Acestea pot fi consultate AICI (fişier PDF).

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii pe 20 martie (între 8:30 – 17:00) şi pe 21 martie (între 8:30 – 14:30), astfel:

- la Registratura generală a Fiscului (str. Apolodor nr. 17, Bucureşti);
- prin fax, la 021/ 319 96 92;
- prin e-mail, la resurseumane.anaf@mfinante.ro.

În total, sunt scoase la concurs un număr de 286 de posturi vacante în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care sunt listate AICI (PDF).

Concursul constă în trei etape:

• selecţia dosarelor de înscriere;
• proba scrisă (teste-grilă / 29 martie 2014);
• interviul.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta în rezolvarea unor teste-grilă şi va avea loc pe 29 martie 2014.

Această probă are drept scop testarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul.

Comisia de concurs va stabili durata probei în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor. Aceasta nu va putea depăşi trei ore.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi vor avea două zile lucrătoare la dispoziţie pentru a formula contestaţii.

Atenţie! La fiecare etapă se pot prezenta doar candidaţii admişi în etapa precedentă.

INTERVIUL

Interviurile vor fi susţinute în faţa membrilor comisiilor de examinare şi evaluare. La acestea vor participa doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Scopul interviului este testarea abilităţilor impuse de funcţie, a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor.

Interviurile se vor susţine într-un termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia de concurs constă în următoarele acte normative:
REZULTATELE FINALE

Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate în termen de maximum trei zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor din etapa interviului.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să treacă cu succes de proba scrisă şi de interviu şi să aibă cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.

Propunerile de numire a candidaţilor declaraţi admişi la concurs vor fi înaintate de preşedintele comisiei de concurs preşedintelui Agenţiei (în cel mult trei zile lucrătoare de la afişarea rezulatelor finale).

Apoi, în cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii propunerilor de numire, candidaţii admişi vor fi numiţi în funcţiile publice pentru care au candidat.

» Regulamentul de desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) este accesibil integral AICI.

Sursă: ANAF | Foto: Sxc.hu

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu