O propunere legislativă completează legile de acordare a ajutorului social, prin condiția ca beneficiarul apt de muncă din familie să ia parte la acțiunile de prevenire sau de înlăturare a urmelor unor situații de urgență – inundații, furtuni, cutremure, ș.a.

Inițiatorii legii spun că prin aceste modificări vor avea de câștigat și primarii și comunitatea, dar și beneficiarii ajutoarelor de la primărie, deoarece vor fi înscriși ca voluntari și vor fi pregătiți special pentru anumite acțiuni în situații de urgență.

După art. 59 se introduce un nou articol, art. 59 indice 1, cu următorul cuprins:
  • (1) În vederea suplimentării resurselor umane care aplică acțiunile și măsurile de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, din rândul persoanelor singure și familiilor beneficiare de venit mini de incluziune, care include componenta de ajutor de incluziune, persoanele apte de muncă, cu excepția celor prevăzute la art. 59 alin. (1) au obligația de a participa, în condițiile legii, la activitățil serviciilor voluntare pentru situații de urgență, pe perioada plății ajutorului de incluziune.
Acțiunile la care vor participa acești noi voluntari nu sunt cele desfășurate de ISU sau structurile specializate ale statului, ci acțiunile derulate de primării/prefecturi:

  • curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale
  • îndepărtarea copacilor sau deșeurilor din albiile cursurilor de apă
  • monitorizarea interdicțiilor cu privire la arderea miriștilor
  • toaletarea sau tăierea unor pomi ce pun în periol căile de acces
  • evacuarea apelor din inundații
  • a zăpezilor în cazul căderii masive
  • sprijinirea populației afectate în cazurile de fenomene meteo extreme.
De altfel, proiectul legislativ impune și primarilor reguli pentru a-i aduce la muncă pe beneficiarii acestor ajutoare: edilii vor face liste cu beneficiarii apți de muncă, le vor prezenta consiliilor locale drepturile și obligațiile acestora, vor întocmi procedurile operaționale pentru serviciile voluntare de situații de urgență.

În caz contrar, și primarii, și beneficiarii ajutoarelor vor fi pasibili de amenzi.

Art. 69, alin. (6) va avea următorul cuprins:
  • Prin excepție de la prevederile alin. (5), în situația de încetare prevăzută de alin. (3) lit. a) ca urmare a neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 58 alin. (1) și art. 59 indice 1, în cazul ajutorului de incluziune,, persoana singură sau familia va putea solicita un nou drept după o perioadă de 6 luni.
Art. 86, alin. (1) lit. d) va avea următorul cuprins:
  • Cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către primar a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 48, art. 50, art. 61, art. 62, art. 66, art. 69 și art. 71.
Inițiativa legislativă așteaptă avizul Consiliului Legisativ și pe cel al Guvernului, apoi va fi supusă dezbaterii publice mai întîi în Senat, apoi în plenul Camerei Deputaților, care va da votul definitiv.

Ai nevoie de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here