Propunerea legislativă prin care persoanele asistate social sunt obligate să desfășoare activități în folosul primăriei de care aparțin, cel puțin 5 zile pe lună, a fost respinsă de Senat dar este în dezbatere publică, pentru votul final, la Camera Deputaților, for decizional.

Potrivit inițiativei, pentru sumele acordate ca ajutor social, fiecare persoană care a împlinit 18 ani din familia respectivă, aptă de muncă, are obligația de a presta lunar câte 5 zile de muncă pentru lucrări sau acțiuni de interes local, la solicitarea primarului. Activitățile se vor desfășura fără depășirea regimului normal de lucru și cu respectarea tuturor normelor de securitate și de igină a muncii, pe baza unor planuri pe care edilul este responsabil să le întocmească. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevede acum ca o singură persoană din familia beneficiară să aibă aceste obligații.

Inițiatorii proiectului legislativ, mai mulți parlamentari de la PMP, susțin că prin aceste măsuri s-ar mai diminua deficitul forți de muncă în localitățile mici din țară și s-ar responsabiliza familiile beneficiare de ajutor social. În punctul de vedere emis, Guvernul a menționat că și legea actuală prevedea obligativitatea ca fiecare persoană aptă de muncă să presteze muncă în interes local, dar organismele europene specializate din domeniu au cerut Comisiei Europene emiterea unor dispoziții conform cărora aceste reglementări pot fi interpretate ca “muncă forțată”. Astfel, adoptarea unor măsuri asemănătoare ar încălca tratatele la care țara noastră este parte: “Din aceste considerente reglementarea a fost modificată, pe baze echitabile, orele de muncă fiind efectuate ca echivalent al sumelor primite cu titlu de ajutor social, în comparație cu salariul minim brut pe țară garantat în plată”, mai susține Guvernul, care a dat aviz negativ propunerii legislative.

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Art. 6 – Alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, fiecare dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, câte 5 zile de muncă, la solicitarea primarului, pentru acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.”

Art. 6 – Alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună, pentru acestea, zilele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în prima lună de plată.” 

Totodată, nu sunt considerate apte de muncă persoanele care au în îngrijire copii în vârstă de până la 7 ani, care sunt în concediul de îngrijire a copillui până la 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, care, în majoritate, sunt contribuabili la bugetul de stat prin plata impozitelor ca salariați sau activități similare.

Primarii sunt obligați, sub prevederile de sancționare cu amendă, să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea zilelor de muncă, care se aprobă anual.

De asemenea, inițiativa prevede ca în cazul refuzul persoanelor de a ocupa un loc de muncă oferit prin agențiile teritoriale de muncă, ajutorul social să fie mai întâi suspendat, apoi retras.

Art. 15, alin. (6) și (7) vor avea următorul cuprins:

“(6) Refuzul nejustificat al unui loc de muncă oferit sau refuzul nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage suspendarea plății ajutorului social.

(7) Refuzul nejustificat repetat de 3 ori al unui loc de muncă oferit și/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă conduce la încetarea dreptului ajutorului social.”

Inițiativa legislativă va fi analizată mai întâi de comisiile de specialitate din Camera Deputaților, care vor da rapoartele asupra proiectului în termenul de 30 de zile, apoi va intra la votul final. 

Ai nevoie de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here