Ordinul nr. 1251/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial.

Indemnizaţiile acordate de stat, în contextul pandemiei, persoanelor fizice (PFA-uri, profesionisti, drepturi de autor) care şi-au redus ori întrerupt activitatea trebuiau declarate în Declaraţia unică. În cazul în care acest lucru nu a fost făcut, ANAF va impozita din oficiu, după cum prevede noul Ordin nr. 1251/2021.

Pentru veniturile obţinute din indemnizaţiile prevazute de OUG 30/2020 şi OUG 132/2020 se datoreaza impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

La anexa nr. 1 “Procedură privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice”, capitolul II “Identificarea și notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, potrivit legii” secțiunea 1 “Identificarea contribuabililor care au obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii” punctul 7 alineatul (2), după litera l)se introduc două noi litere, literele m) și n), cu următorul cuprins:

“m) indemnizația prevăzută la art. XV  (1)(11)și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii;

n) indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.”

Printre modificări se numră şi completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice” cu dispozitii privind identificarea si impunerea din oficiu a persoanelor care au beneficiat de indemnizatiile prevazute în cele doua acte normative privind ajutorul covid si care nu şi-au indeplinit obligaţiile declarative.

De asemenea au fost modificate formularele “Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice” şi “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here