Ordinul nr. 2766/2022 privind modalitatea de acordare a drepturilor stabilite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii este în vigoare de la 23 septembrie 2022.

Potrivit actului normativ, în urma decesului unei persoane din cadrul personalului medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID-19 prevăzut la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 56/2020, beneficiază de ajutor suplimentar de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care prezintă unităţii angajatoare documentele justificative.

Documentele justificative trebuie depuse în termen de 60 de zile de la data decesului angajatului şi reprezintă:
   a) cerere privind acordarea ajutorului suplimentar;
   b) certificat de deces, în copie;
   c) copia documentelor justificative/declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile de deces, după caz;
   d) copia actului de identitate al persoanei care solicită.

Ajutorul suplimentar de deces se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în buget.

Unitatea angajatoare acordă ajutorul suplimentar de deces care este egal cu de două ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului în care a survenit decesul.

Conducerea instituţiei angajatoare completează situaţia centralizatoare anexând documentele prevăzute precum şi declaraţia pe propria răspundere.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here