Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a publicat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, .

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune:

  • Menținerea acordării ajutorului social pentru o perioadă de 6 luni de la data încadrării în muncă a unei persoane apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, cu condiția încheierii unui raport de muncă/raport de serviciu pentru o perioadă de cel puțin 24 luni;
  • Actualizarea, potrivit legii, a veniturilor exceptate de la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, a persoanei singure, pentru stabilirea dreptului la ajutor social;
  • Stabilirea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport asigurate de autoritățile administrației publice locale pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „A doua şansă” la o distanţă mai mare de 5 km faţă de locuinţa acestora;
  • Eliminarea prevederilor referitoare la plata contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de ajutor social;
  • Acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat și de la bugetul local și pentru situații de necesitate cauzate epidemii, epizootii;

De asemenea, se propune revizuirea și modificarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social pentru facilitarea în mai mare măsură a accesului la beneficiile de asistență socială bazate pe testarea veniturilor.  Proiectul mai propune următoarele modificări:

– Pentru clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti se propune să fie exceptate de la a fi luate în calcul cele aflate în stare avansată de degradare și/sau care nu au potențial de valorificare ori cele pentru care solicitantul /beneficiarul ajutorului social deține o parte și pentru care valorificarea nu poate fi realizată în absența celuilalt/celorlați deținători;

– Suprafața terenurilor intravilane se propune să crească de la 1000mp în zona urbană la 1200mp si de la 2000mp in zona rurală la 2500mp. Astfel se crează și premisele pentru introducerea ulterioară a venitului minim de incluziune, reformă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), una dintre ținte fiind și aceea de atingere a unui număr de 245.000 beneficiari ai venitului minim de incluziune.

– Majorarea sumei ce poate fi deținută în depoite bancare de la 3000 lei fără dobânda aferentă la 7000 lei fără dobanda aferentă. Suma de 3000 lei a fost stabuilită inițial având la bază nivelul ajutorului de înmormântare, respectiv 2117 ăn anul 2012. Acest nivel în anul 2022, potrivit Legii nr.318/2021 este de 6095 lei;

– Excluderea Contului Junior din categoria conturilor bancare ce se iau în considerare la stabilirea dreptului la ajutorul social, acesta fiind un cont special, de regulă alimentat de părinți cu suma reprezentând alocația de stat pentru copii;

– Majorarea sumei reprezentând valoarea netă de producție anuală de la 1000 euro/an la 1.200 euro pentru persoana singură, respectiv de la 2500 euro/an la 3.500 euro pentru familie, majorare care ține cont de rata inflației în perioada 2012 – 2022.

Amintim că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 au fost reglementate în ceea ce privește Legea nr.416/2001 următoarele:

– menținerea acordării ajutorului social pentru o perioadă de 6 luni de la data încadrării în muncă a unei persoane apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, cu condiția încheierii unui raport de muncă/raport de serviciu pentru o perioadă de cel puțin 24 luni.

– reglementarea posibilității ca persoanele din familiile beneficiare de ajutor social, în funcție de recomandările formulate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă să urmeze programul educațional de tip ”A doua șansă”, pentru creșterea ocupabilității acestora.

– introducerea obligativității prezentării din 6 în 6 luni a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în vederea aplicării măsurilor de stimulare a ocupării acestora.

– decontarea din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a cheltuielilor de transport asigurat de autoritățile administrației publice locale pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului ” A doua șansă”, la o distanță mai mare de 5 km față de locuință.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here