Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 a fost modificată recent de  Ordonanța de urgență nr. 116/2021.

Ordonanţa prevede că de drepturile prevăzute de prezenta lege nu beneficiază personalul medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 care au fost condamnați definitiv ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții și nici urmașii acestora.

IMPORTANT: Dovada situației judiciare a personalului medical se face cu certificatul de cazier judiciar. Calitatea de personal medical se dovedește cu adeverință eliberată de angajator.

De asemenea, actul normativ prevede că la decesul unui cadru medical care participă la acțiuni medicale împotriva COVID-19  beneficiază de ajutor suplimentar de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, etc,

Ajutorul suplimentar se acordă de către angajator și este egal cu de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, suportat din bugetul Ministerului Sănătății și din bugetul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul acestor instituții.

În vederea acordării ajutorului solicitantul depune la unitatea angajatoare a persoanei decedate, în termen de 60 de zile de la data decesului angajatului, următoarele documente:

a)cerere privind acordarea ajutorului suplimentar;

b)certificat de deces, în copie;

c)copia documentelor justificative/declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile de deces, după caz;

d)copia actului de identitate al persoanei care solicită.

Pentru persoanele care au decedat ca urmare a participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19 înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se pot depune la unitatea angajatoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Modalitatea de acordare a acestor drepturi se stabilește prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin act administrativ al ministerelor și conducătorilor instituțiilor cu rețea sanitară proprie.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here