Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina este în vigoare de la 13 aprilie 2023.

Cuantumul sumei forfetare, se va acorda în mod diferențiat, astfel:

 • pentru primele 4 luni consecutive, suma va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană.
 •  începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie.

Condițiile de acordare a acestor sume forfetare au fost modificate, astfel:

 • pentru prima lună, singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecției temporare.
 • pentru următoarele 3 luni:
  • solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.
  • să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:
   –    în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau
   –    în calitate de audienți, sau
   –    să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizaţii, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.
  •  începând cu a 5-a lună până la finalul anului 2023:
   • solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;
   • să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

Mecanismul pentru decontarea sumei forfetare care acoperă cheltuielile de cazare/ hrană în alte locații stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cazare, astfel:

 • solicitanții trebuie să depună o cerere la primărie, iar primăria verifică prin aplicația informatică dacă persoana este beneficiar de protecție temporară și îndeplinește condițiile referitoare la înregistrarea/încadrarea în muncă și înscrierea copiilor în unități de învățământ și ulterior îi repartizează în locațiile stabilite prin hotărârile comitetelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
 • unitățile care asigură cazarea transmit primăriilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna anterioară solicitarea de decontare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here