Legea nr. 170/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume-fructe şi cartofi a intrat vigoare de la 18 iunie 2023.

Schema de ajutor este instituită pentru susţinerea activităţilor de sortare, ambalare, etichetare şi transport pentru producătorii de legumefructe şi cartofi şi se aplică cu respectarea prevederilor cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2023-2027 şi se va aplica după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat.

Schema se acordă solicitanţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie persoană juridică, persoană fizică înscrisă în registrul agricol şi înregistrată fiscal conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativă agricolă înfiinţată, organizată şi care funcţionează potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, grup/organizaţie de producători, după caz;

b) să deţină şi să exploateze, în nume propriu sau prin membrii cooperatori/asociaţi, suprafeţe cultivate cu legume, cartofi, fructe, plantaţii de pomi fructiferi, plantaţii de arbuşti şi/sau semiarbuşti fructiferi, plantaţii cu struguri de masă destinaţi consumului uman;

c) să comercializeze legume, cartofi şi/sau fructe;

d) în cazul spaţiilor protejate, suprafaţa minimă destinată cultivării să fie de 500 mp;

e) să facă dovada prin documente justificative că a realizat activităţile prevăzute la art. 1 şi că valoarea producţiei comercializate anual pentru care se solicită ajutorul a fost de minimum 1.000 de euro, echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României la data comercializării;

f) să nu se afle în lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat fără a fi emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la această dată.

Ajutorul de stat instituit prin prezenta schemă se acordă pe o perioadă de 3 ani, pentru producţia autohtonă şi o singură dată pe an.

Valoarea ajutorului de stat reprezintă 20% din valoarea producţiei comercializate şi se acordă anual, dar nu poate depăşi 100.000 de euro, echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României la data comercializării, în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice înregistrate fiscal, respectiv 300.000 de euro, în cazul cooperativelor agricole înfiinţate şi grupurilor/organizaţiilor de producători.

În termen de 30 de zile de la data primirii deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat, prevăzută la art. 13, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here