Ministerul Comunicațiilor și cel al Fondurilor Europene au instituit o schemă de ajutor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru perioada 2018 – 2020, suma maximă aprobată fiind de 94,12 milioane de euro.

Ordinul comun privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul Axei prioritare 2, Acțiunea 2.1.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” va asigura un acces rapid şi mai ușor la implementarea rezultatelor provenite din activităţile de cercetare şi dezvoltare, în scopul obţinerii de produse inovatoare.

Conform unui comunicat al Ministerului Comunicațiilor, sunt eligibile pentru a depune proiecte întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România şi sunt centrate pe domeniul TIC, sau care activează în cadrul clusterelor şi consorţiilor axate pe acelaşi subiect.

Activităţile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt următoarele:

  • Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive;
  • Activități aferente amenajării punctelor pentru data center;
  • Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
  • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
  • Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă calificare într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare;
  • Activități aferente inovării de proces şi organizaţională, altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis, inclusiv activități de cercetare contractuală;
  • Activități aferente cercetării de piață;
  • Activități necesare informării şi promovării proiectului;
  • Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă necesare implementării proiectului;
  • Activități aferente instruirii personalului;
  • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară sau finală, financiară și tehnică;
  • Activități specifice managementului de proiect;
  • Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate.

Sursa: M.C.S.I.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here