Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească este în vigoare de la 18 martie 2022.

OUG aprobă programele de garantare în domeniile prioritare sub formă de scheme de garantare cu componentă de ajutor de stat, care au ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăţi generate de pandemia de COVID-19, în vederea realizării proiectelor de investiţii şi asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.

Facilităţile în vederea susţinerii accesului beneficiarilor eligibili la finanţare constau în:

a) ajutor de stat sub formă de garanţii, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, aferente creditului garantat;

b) ajutor de stat sub forma de grant, care acoperă integral valoarea comisionului de risc şi a comisionului de administrare pe toată perioada de valabilitate a garanţiei acordate, dobânda aferentă creditelor/liniilor de credit pe perioadele prevăzute în procedurile de implementare a fiecărui program, precum şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, după caz, în condiţiile prevăzute în procedurile de implementare.

Ajutoarele de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale.

Se aprobă Programul IMM PROD pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru următoarele obiective:

a) încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie;

b) reconversia de la intermediere la producţie;

c) digitalizarea activităţii;

d) alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie.

 În vederea realizării obiectivelor prevăzute, se pot finanţa următoarele cheltuieli:

a) achiziţia de echipamente şi utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producţie sau demararea de activităţi noi de producţie;

b) achiziţia, amenajarea de terenuri şi achiziţia/construcţia de hale destinate producţiei;

c) achiziţia de echipamente, softuri, consultanţă pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează şi dezvoltă proiecte în industria producătoare;

d) achiziţia de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficienţă energetică consumului propriu, panouri solare, staţii de biogaz, staţii de reciclare;

e) finanţarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale şi mărfuri (în cazul companiilor producătoare care deţin propriile lanţuri de distribuţie) şi a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenţionează să deschidă/dezvolte/diversifice activităţi de producţie, inclusiv pentru internaţionalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producţie.

Bugetul schemei de ajutor de stat aferente Programului IMM PROD este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului IMM PROD este de 1.500.000.000 lei.

Se aprobă Programul RURAL INVEST pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către beneficiarii eligibili care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

În cadrul programului prevăzut sunt eligibile următoarele destinaţii ale finanţărilor aferente creditelor de investiţii şi capital de lucru:

a) achiziţia de terenuri agricole şi achiziţia de părţi sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare;

b) dotare/retehnologizare şi automatizare;

c) alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficienţă şi independenţă energetică;

d) refinanţare credite de investiţii şi/sau credite pentru capital de lucru;

e) adeverinţe de depozitare pentru producătorii de cereale;

f) agricultură, industrie alimentară, piscicultură şi acvacultură.

Bugetul schemei de ajutor de stat aferente Programului RURAL INVEST este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului RURAL INVEST este de 2.500.000.000 lei.

Se aprobă Programul GARANT CONSTRUCT destinat proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcţiilor şi unităţi administrativ-teritoriale.

În cadrul programului se aprobă Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor şi Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor.

În cadrul programului sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) achiziţia de echipamente şi utilaje de construcţii, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii;

b) construcţia, achiziţia, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii;

c) achiziţia de echipamente, softuri, consultanţă pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcţii;

d) achiziţia de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficienţa consumului propriu, panouri solare, staţii de biogaz, staţii de reciclare;

e) finanţarea capitalului de lucru pentru achiziţia de materiale de construcţii, combustibil, energie;

f) plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcţii.

Bugetul schemei de ajutor de stat aferente Programului GARANT CONSTRUCT este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT este de 2.500.000.000 lei, din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţii şi 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţi administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor.

Programul INNOVATION în vederea sprijinirii capacităţii de inovare, susţinerii activităţilor la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerţ şi servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion euro, care activează în industria exportatoare, nepoluantă.

Finanţările în cadrul programului prevăzut pot avea următoarele destinaţii:

a) stimularea exporturilor româneşti;

b) susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate;

c) stimularea comerţului online şi a digitalizării;

d) retehnologizarea companiilor locale;

e) achiziţii software şi certificate de e-commerce şi de administrare a unei firme;

f) obţinerea brevetelor de invenţie privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

Bugetul schemei de ajutor de stat aferente Programului INNOVATION este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari. Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului INNOVATION este de 1.000.000.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here