Ordinul nr. 649/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PNRR/2022/C10 – Fondul Local – promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice este în vigoare de la 26 aprilie 2022.

Schema de ajutor este bazată pe procedura de ofertare concurenţială şi are ca scop stimularea investiţiilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice aferente investiţiei I1.3 din PNRR – C10 Fondul Local – Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Ajutorul de stat se acordă numai pentru construirea şi instalarea unei infrastructuri accesibile publicului pentru reîncărcarea vehiculelor electrice, care actualmente nu este fezabilă în România în regim exclusiv comercial, din cauza numărului limitat de vehicule electrice alimentate de baterii aflate în prezent pe piaţa naţională, respectiv aproximativ 13.300 de vehicule electrice, ceea ce reprezintă 0,14% din numărul total de vehicule din aceeaşi categorie înregistrate în România la sfârşitul anului 2021 (9.661.483 de vehicule).

Amplasarea staţiilor de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de planul urbanistic general al localităţii drept zone pentru locuinţe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori – pentru limitarea nevoilor de deplasare).

Beneficiarii prezentei scheme sunt unităţile administrativ-teritoriale, respectiv:

– municipii reşedinţă de judeţ, municipiul Bucureşti, inclusiv subdiviziunile municipiului Bucureşti (sectoarele municipiului Bucureşti);

– alte municipii;

– oraşe;

– comune.

La momentul depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, potrivit alin. (1) al prezentului capitol;

b) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016;

c) nu sunt încadraţi în categoria „întreprinderi în dificultate”, aşa cum este această noţiune definită în cadrul cap. III – Termeni şi definiţii;

d) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

e) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

Ajutorul de stat se acordă numai pentru construirea şi instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului şi care oferă utilizatorilor acces nediscriminatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte tarifele, autentificarea şi metodele de plată, precum şi alţi termeni şi alte condiţii de utilizare.

Costurile eligibile sunt costurile aferente construirii şi instalării infrastructurii de reîncărcare. Acestea pot include costurile infrastructurii de reîncărcare în sine, instalarea componentelor electrice, precum şi echipamentele tehnice, lucrările de geniu civil, adaptările terestre sau rutiere conexe, costurile de instalare şi costurile suportate pentru obţinerea autorizaţiilor aferente.

Nu sunt eligibile următoarele tipuri de costuri:

– costurile de instalare sau de modernizare a transformatoarelor de putere, care sunt necesare pentru conectarea infrastructurii de reîncărcare la reţea sau la o unitate locală de producţie sau stocare a energiei electrice;

– costurile unităţilor locale de producţie sau stocare care generează sau stochează energie electrică.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here