Un proiect de Hotărâre a Ministerului Agriculturii, postat pe pagina de internet a instituției, prevede acordarea de ajutoare de minimis în valoare de 200.000 de euro pentru promovarea vinurilor românești peste hotare.

Suma va fi acordată pe durata a trei exerciții financiare, aferentă Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014- 2018 și reprezintă un cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru programele de promovare a vinurilor în țări terțe a firmelor beneficiare.

Acțiunile din cadrul programelor de promovare a vinurilor, eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis sunt:

 • relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care vizează în mod special standardele înalte ale produselor din Uniune, în mod deosebit în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau mediul;
 • participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importantă internațională;
 • campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;
 • studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;
 • studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare și promovare.

Conform actului normativ, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • au domiciliul fiscal în România și sunt producătoare de vinuri cu D.O.C./I.G. sau pentru care se indică soiul viței-de-vie;
 • nu solicită ajutor în domeniile exceptate de la finanțare prevăzute la art. 6 alin. (2). În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în domeniile prevăzute la art. 6, alin (2), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare prevăzut la art. 6, alin. (1), prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta;
 • valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro;
 • nu sunt supuși unei proceduri de insolvență, lichidare, dizolvare, faliment.
 • beneficiarii au acces la o capacitate tehnică suficientă pentru a face față constrângerilor specifice ale comerțului cu țări terțe și dispun de suficiente resurse pentru a asigura punerea în aplicare a acțiunilor în cel mai eficace mod cu putință;
 • beneficiarii dispun de suficiente produse, în ceea ce privește calitatea și cantitatea, astfel încât să fie acoperită cererea de pe piață pe termen lung după acțiunea de promovare.

Schema se aplică de la data intrării în vigoare hotărârii, pusă acum în dezbatere publică, și până la 15 octombrie 2018, în limita bugetului alocat, iar plățile aferente ajutoarelor se vor face până la 30 iunie 2022.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here