Evidenţa a fost organizată prin Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

Normele au fost aprobate, recent, prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 840/2016, publicat în Monitorul oficial nr. 609/2016. 

La nivelul Ministerului, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie subordonate, se organizează evidenţa specifică privind ajutoarele individuale şi alocările specifice în baza schemelor de ajutor de stat/de minimis al căror furnizor este Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Evidenţa se organizează pe fiecare operator economic beneficiar de ajutor de stat, la fiecare beneficiar evidenţiindu-se actele normative în baza cărora a beneficiat de măsuri de ajutor de stat.

Datele şi informaţiile necesare organizării evidenţei specifice se colectează de la operatorii economici beneficiari, prin note de constatare.

Evidenţa are ca scop inclusiv raportările către Bruxelles, prin intermediul Consiliului Concurenţei care întocmeşte rapoartele şi informările.

Raportările sunt, însă, mai complexe. Se constituie baze de date referitoare la:

  • ajutoarele de stat/de minimis pentru care s-a emis decizie de recuperare, precum şi condiţiile care au stat la baza autorizării acestora;
  • ajutoarele de stat/de minimis exceptate de la obligaţia notificării, precum şi condiţiile care au stat la baza acordării acestora;
  • modificările intervenite în legătură cu ajutoarele acordate.

Stoparea şi recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis

Normele conţin prevederi de aplicare a reglementărilor privind stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis, prevederi care se aplică tuturor beneficiarilor de ajutoare de stat/de minimis pentru care furnizorul este Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Stoparea şi recuperarea ajutoarelor are loc în cazul în care se constată că beneficiarii nu respectă:

  • condiţiile prevăzute în schemele de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis;
  • condiţiile prevăzute în deciziile de autorizare a schemei sau a ajutorului individual;
  • criteriile prevăzute de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/de minimis;
  • condiţiile prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, referitoare la ajutoarele de stat/de minimis acordate operatorilor economici din zonele defavorizate şi libere.

Propunerile privind măsurile de stopare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis sau de recuperare a acestora sunt elaborate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

Oficiile teritoriale informeează dacă operatorul economic se află în situaţia atingerii intensităţii maxime a ajutorului de stat/de minimis prevăzute de legislaţie, iar în caz contrar întocmesc nota de stabilire a creanţei bugetare datorate şi elaborează decizia de recuperare a ajutorului de stat.

Calculul sumelor datorate, cu excepţia cazului când a fost executată garanţia acordată, se efectuează de către unitatea de plată din cadrul oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie în termen de 30 de zile de la data pierderii calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant sau de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi până la data recuperării sale.

Rata dobânzii se aplică pe o bază compusă până la data recuperării ajutorului de stat. Dobânzile cumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trec mai mult de 5 ani de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de 5 ani, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.

Executarea silită se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here