A fost modificată şi completată Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Actul modificator este HG nr. 234/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 296/2016, din conţinutul căreia semnalăm principalele noutăţi de reţinut.

Locuri de muncă

Precizările sunt în sensul că fiecare loc de muncă trebuie menţinut – de la data la care acesta a fost ocupat prima dată – pentru o durată de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

Criterii de eligibilitate includ şi cooperaţia

În cadrul condiţilor cumulative pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească, Hotărârea de modificare introduce, pe lângă întreprinderile înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, şi pe cele din cooperaţie funcţionând potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată.

Un alt criteriu modificat prevede că întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau – prin completarea adusă – Legii nr. 1/2005 (referinţă care nu apărea în forma anterioară), care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Investiţiile iniţiale

Criterii de eligibilitate pentru investiţile realizate trebuie să fie – între alte condiţii – considerate să fie considerate investiţii iniţiale, astfel cum sunt definite în Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Definiţii noi

Reţinem şi noile definiţii cu care operează procedura de acordare a ajutoarelor de stat, incluse în anexele la hotărâre:

  • costul unui salariu eligibil – costul salarial cuprinzând salariul brut până la limita salariului mediu brut pe economie, aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;
  • investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice – investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
  • întreprindere nou-înfiinţată – întreprinderea înfiinţată în anul anterior anului înregistrării cererii de acord pentru finanţare care nu are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;
  • locaţia realizării investiţiei – sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiţia, astfel cum se înregistrează la oficiul registrului comerţului, conform prevederilor legale în vigoare;
  • media numărului de salariaţi – media numărului de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare, pe baza numărului efectiv de salariaţi declaraţi lunar în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – Declaraţia 112;
  • planul de creare a locurilor de muncă – document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii locurilor de muncă aferente investiţiei, structura organizatorică, valorile costurilor salariale eligibile şi ajutorului de stat aferent;
  • proiect unic de investiţii – orice investiţie iniţială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii dacă este demarată de acelaşi beneficiar la nivel de grup într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune NUTS 3;
  • salariu brut – suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reţinerea contribuţiilor obligatorii ale angajatului şi de impozitare.

Hotărârea modifică, de asemenea, aspecte de procedură în relaţia dintre întreprinderea beneficiară şi autorităţi.

Ai nevoie de HG nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here