Guvernul acordă prin Ministerul Agriculturii două noi scheme de minimis pentru anul 2019, pentru producătorii de roșii în spații protejate și pentru fermierii care cultivă usturoi.

Conform proiectelor de hotărâri de guvern, publicate pe pagina SGG, criteriile de eligibilitate pentru producătorii de roșii sunt:

– să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator a programului de susținere tomate

– să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp

– să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol

– să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției. 

Actul normativ supus aprobării Guvernului mai menționează că valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie inclusive. Producătorii din program vor comercializa tomatele în spații de vânzare precum: piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante purtând elemente de identificare a programului de ajutor.

Art. 7

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.991.4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2018, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.

Pentru producătorii de usturoi, criteriile de eligibilitate sunt: 

Art. 5
(1)
Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator a programului de minimis

b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, de pe suprafața prevăzută la litera a);

c) să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ – teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.

d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative. 

Art. 6

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maxima de 15.000 euro/trei exerciții financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(3) Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here