Ordonanţa de urgenţă nr. 126/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică de produse/servicii, ale contractelor sectoriale şi ale acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii este în vigoare de la 22 septembrie 2022.

Potrivit acesteia, preţul contractelor de achiziţie publică de produse/servicii, inclusiv al acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii, finanţate, integral sau parţial, din fondurile publice, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se ajustează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine seama de orice creştere a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor.

Ajustarea se aplică şi contractelor încheiate în urma procedurilor de atribuire aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă semnarea sau intrarea în vigoare a acestora se realizează până la împlinirea termenului de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează exclusiv pentru diferenţa de produse/servicii în domeniile apărării şi securităţii rămasă de furnizat/prestat conform clauzelor contractuale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a unei solicitări din partea furnizorului/prestatorului.

Preţul corectat nu poate fi mai mic cu 50% şi nu poate depăşi cu mai mult de 50% valoarea preţului unitar stabilit la încheierea contractului/acordului-cadru – pentru toate contractele subsecvente încheiate în baza acestuia.

 În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorii/prestatorii pot transmite autorităţilor/entităţilor contractante o adresă prin care solicită ajustarea preţului produselor/serviciilor ce urmează a fi furnizate/prestate, pentru toate contractele/acordurile-cadru prevăzute la art. 1 în care sunt parte, prin utilizarea formulei şi a celorlalte prevederi din prezenta ordonanţă de urgenţă, şi încheierea actelor adiţionale la contracte.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here