Ministerul Muncii a publicat Metodologia pentru participarea la programele speciale de consiliere psihologică, organizate atât de către serviciile de specialitate publice, cât și de cele private.

Aceste programe se circumscriu art. 22 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, care prevede că persoanele condamnate pentru infracţiuni de violenţă în familie sunt obligate să participe la astfel de programe.

Ministerul Muncii și Colegiul Psihologilor din România vor asigura selectarea psihologilor și a cabinetelor specializate în psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie care pot acorda asistență psihologică în cazurile de violență domestică, în soluţionarea cazurilor de divorţ, în care s-a reţinut culpa unuia dintre soţi cu privire la săvârşirea unor fapte de violenţă domestică.  Listele întocmite vor fi date instanțelor de judecată, pentru deciziile pe care acestea le vor da în astfel de cazuri. De altfel, medicii care îi vor consilia pe agresori vor întocmi un plan detaliat al ședințelor, concluziile urmând să fie trimise tot instanței de judecată, care va putea dispune, pe baza analizei medicale, ridicarea sau luarea unor măsuri.

Art. 9 Psihologii care asigură consilierea agresorilor elaborează un plan de intervenție psihologică, după caz, împreună cu medicul psihiatru, în care estimează numărul de  ședințe de consiliere la care urmează a fi prezent agresorul. Acest plan de consiliere poate fi modificat în funcție de evoluția ulterioară a agresorului.

În funcție de veniturile agresorilor, instanța poate dispune  ca ședințele să fie gratuite.

Art. 10 După realizarea primelor ședințe decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și după finalizarea tuturor întâlnirilor de consiliere, psihologul elaborează un raport de consiliere.

Art. 11 Raportul de consiliere cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) numărul total de întâlniri avute cu agresorul; 

b) motivația încheierii ședințelor; 

c) progresul sau regresul realizat de către agresor; 

d) recomandări pentru viitor, precum și orice alte observații considerate importante în procesul de consiliere al agresorului.

Art. 12 După elaborarea raportului de consiliere, psihologul îl înaintează instanței judecătorești competente care a dispus măsura de a participa la programele speciale de consiliere psihologică organizate de către serviciile de specialitate publice sau private, în vederea analizării acestuia și dispunerii încetării măsurii sau, după caz, a prelungirii acesteia.

Sursa: Ministerul Muncii

Ai nevoie de Legea nr. 217/2003? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here