Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa de plen, cu 186 de voturi „pentru”, legea pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu referire la sancţiunile care se aplică în cazul comiterii de infracţiuni împotriva angajaţilor din domeniul medical.

Actul normativ completează cadrul legal penal actual, prin introducerea unor sancţiuni mai grave pentru o serie de infracţiuni din categoria celor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, atunci când acestea au ca subiect pasiv medici, asistenţi medicali, şoferi de autosanitară, ambulanţieri sau orice alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii, ori pentru fapte îndeplinite de aceştia în exerciţiul funcţiunii.

Astfel, se prevede includerea unui nou titlu – „Titlul XIV1.Infracţiuni” în cadrul căruia sunt specificate penalităţile aplicate pentru infracţiunile împotriva personalului medical.

În primul rând, ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, şofer de autosanitară, ambulanţier sau orice alt fel de personal din sistemul sanitar aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

De asemenea, lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor aflate în funcţiile menţionate anterior se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Vătămarea corporală implică aplicarea unor sancţiuni ce prevăd încarcerarea de la 6 luni la 6 ani.

În cele din urmă, vătămarea corporală gravă a angajaţilor din domeniul medico-sanitar, aflaţi în timpul efectuării muncii specifice sau pentru faptele îndeplinite în acest timp, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Legea a fost iniţiată pe fondul lipsei din Codul Penal şi din Legea 286/2009 privind Codul penal a unor prevederi legislative care să reglementeze faptele de agresiune împotriva personalului medical şi sancţionarea acestora.

 Întrucât în cadrul art. 375 alin. (2) din Titlul XII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că, având în vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale acestuia faţă de pacientul său, medicul nu este funcţionar public, nu era posibilă aplicarea dispoziţiilor art. 239 din Codul Penal privind ultrajul.

Urmărind un conţinut similar infracţiunii de ultraj, legea este fundamentată pe propunerea anumitor pedepse pentru cazurile în care subiectul pasiv al infracţiunii este constituit din personal din cadrul sistemului sanitar, care suferă una sau mai multe agresiuni în timpul exercitării funcţiei sau în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Sursa: Camera Deputaţilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here