20 Februarie, 2019

Agenţia Domeniilor Statului trece în subordinea Guvernului

Agenţia Domeniilor Statului (ADS) trece din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în cea a Guvernului, potrivit modificărilor aduse de Legea nr. 17/2014.

Modificările aduse de Legea nr. 17/2014 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului se aplică începând cu data de 11 aprilie 2014.

Astfel, Agenţia va fi finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Aceasta se va afla în subordinea Guvernului, dar va fi în coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare se vor aproba prin hotărâre de Guvern.

Agenţia va fi condusă de un preşedinte (cu rang de secretar de stat) şi un vicepreşedinte (cu rang de subsecretar de stat), iar ambii vor fi numiţi în funcţii de către prim-ministru.

Referitor la raporturile cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, Legea nr. 17/2014 prevede că Agenţia va fi reprezentată de preşedintele ei. Totodată, preşedintele o va reprezenta şi în justiţie.

Din Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul ADS-ului vor face parte reprezentanţi ai:

- Secretariatului General al Guvernului;
- MADR-ului;
- ADS-ului;
- Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Tot prin hotărâre de Guvern se vor stabili şi componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comitetului.

CE ATRIBUŢII ARE ADS-UL?

Potrivit Legii nr. 268/2001, atribuţiile Agenţiei Domeniilor Statului sunt:

exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului;

gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului de stat şi privatizarea anumitor societăţi comerciale (precizate la art. 1 şi 2 din lege);

administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat al statului aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;

concesionarea/arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public/privat al statului aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;

concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea ADS-ului;

cumpărarea/schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă în vederea concesionării/arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime;

comasarea terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul public/privat al statului în vederea concesionării/arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole de tip ferme familiale.
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu