Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că cererile unice de plată aferente Campaniei 2020 pot fi depuse în format electronic prin utilizarea aplicaţiei IPA online, mijloacelor electronice de comunicaţii şi sistemului IACS.

Decizia a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89/03.04.2020 şi prevede ca centrele judeţene/locale APIA să primească şi să administreze ONLINE cererile de plată/deconturile justificative şi să acorde viza rentierilor agricoli aferente anului 2020.

Documentele care se prezintă la depunerea cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia sunt:

  • copie CI/BI/paşaport
  • certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală,
  • dovadă cont bancar activ

Aceste documente se vor transmite la APIA, de către fermier sau rentier, în sistem online.

Potrivit dispoziţiilor ordinului menţionat, documentele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziţia solicitanţilor se transmit la APIA, fie de către fermier prin mijloace electronice disponibile sau prin solicitarea online de către centrele judeţene/locale APIA a adeverinţelor privind înscrierea în Registrul agricol și trimiterea acestora de către Primării pe adresele e-mail ale centrelor judeţene/locale APIA

„Totodată, documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic (inclusiv Pachetul 8 din Măsura10) se transmit la APIA, prin mijloace electronice (telecomunicaţii) disponibile, de către fermier sau de către Oficiile judeţene ale Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie (Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, Adeverinţa care certifică metisul cu rasa de carne, Adeverinţa prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise şi neînregistrate într-un Registru Genealogic la un berbec/ţap cu certificat de origine, Adeverinţă eliberată de Asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata Pachetul 8 din Măsura10)”,se menţionează în comunicat.

Documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricolă se transmit la APIA, de asemenea, online, de către rentier/împuternicit/mandatar/curator sau prin solicitarea online de către centrele judeţene/locale APIA a documentelor la primării. Aceste documente sunt:

  • contractul/ele de arendare;
  • adeverinţe de reziliere;
  • adeverinţe de confirmare a suprafeţei totale existente în proprietatea rentierului.

Tot online se vor transmite şi cererile de plată aferente ajutoarelor de stat şi deconturile justificative privind Măsura 14 Bunăstarea animalelor dar şi formularul cererii de plată ce priveşte ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

„Fermierii vor crea un director cu denumirea societăţii şi judeţul unde vor încărca formularul de cerere de plată şi documentele aferente perioadei pentru care solicită plată. Funcţionarii APIA CJ vor avea acces la serverul extern (FTP) şi vor descărca documentele aferente fiecărui fermier. Aceste documente vor sta la baza operării datelor în aplicaţia electronică de gestionare a sprijinului financiar şi efectuării verificărilor administrative ulterioare. După finalizarea verificărilor administrative şi aprobarea cantităţilor de motorină prin ordin MADR funcţionarii din cadrul CJ APIA (SMS) vor emite Decizia de plată care va fi transmisă prin mijloace electronice (poşta electronică) fermierilor”, precizează comunicatul de presă publicat pe apia.org.ro.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here