Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă derularea, în perioada 2-31 mai 2011, a celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 125, a celei de a treia sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 221 şi a celei de a şasea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 312.

■ Fondurile disponibile pentru Măsura 221 ”Prima împădurire a terenurile agricole” sunt de 50 000 000 Euro. Tipurile de plăţi care pot fi acordate pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 221, diferenţiate pe zone de câmpie, deal sau munte, sunt:

– Plata compensatorie pentru înfiinţarea de plantaţii (inclusiv pentru zone defavorizate şi pentru Programul Natura 2000);

– Primele pentru întreţinerea plantaţiei, pe termen de 5 ani;

– Primele compensatorii pentru pierderea de venit agricol, pentru fermieri şi non-fermieri.

■ Fondurile disponibile pentru Măsura 312 ”Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” sunt de 89 000 000 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 312 este de 200 000 Euro.

■ Fondurile disponibile pentru Măsura 125 ”Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” sunt de 333 000 000 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 125 este de 1 500 000 Euro. Alocarea aferentă acestei sesiuni este împărţită pe cele două submăsuri, după cum urmează:

Submăsura 125a ”Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltare şi adaptarea agriculturii” – 199 800 000 Euro, din care:

– 79 920 000 pentru investiţii în irigaţii;

– 119 880 000 pentru alte tipuri de investiţii.

Submăsura 125b ” Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii” – 133 200 000 Euro

Depunerea proiectelor pentru măsurile 125, 221 și 312 se va face la sediile Oficiile judeţene ale Programului de Dezvoltare Rurală şi Pescuit în intervalul orar 09:00-14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate și eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestor măsuri. Procedura de selecţie va fi afișată pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro şi la fiecare centru judeţean al Programului de dezvoltare rurală şi pescuit.

Termenul de limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestor măsuri este 31 mai 2011, ora 12:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorității de Management pentru PNDR. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi la sediile APDRP.

Sursa:  apdrp.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here