Comisia Europeană a trimis solicitări de informaţii către douăzeci de state membre ale UE care nu au notificat încă măsurile adoptate pentru implementarea în întregime, prin legi naţionale, a noilor norme din domeniul telecomunicaţiilor. Termenul stabilit de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri al UE pentru punerea în aplicare a noilor norme a fost 25 mai 2011. Solicitările de informaţii iau forma unor scrisori de punere în întârziere în cadrul procedurilor UE în constatarea încălcării obligaţiilor.

Noile norme acordă întreprinderilor şi consumatorilor noi drepturi în ceea ce priveşte telefonia, serviciile mobile şi accesul la internet. Printre acestea se numără dreptul consumatorilor de a schimba operatorul de telecomunicaţii într-o singură zi, fără a-şi schimba numărul de telefon, dreptul la mai multă claritate în ceea ce priveşte serviciile oferite clienţilor şi o mai bună protecţie a datelor cu caracter personal înregistrate online. Noile competenţe de supraveghere conferite Comisiei Europene şi noile competenţe de reglementare acordate Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) vor spori certitudinea în materie de reglementare și vor ajuta operatorii de telecomunicaţii să se dezvolte în cadrul unei pieţe unice paneuropene a telecomunicaţiilor.

Punerea în aplicare în mod rapid şi consecvent a acestor norme este o prioritate a Agendei Digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 şi MEMO/10/200). Totuşi, deşi procedurile legislative sunt în curs în toate statele membre ale UE, iar majoritatea statelor membre a informat Comisia în privinţa unor măsuri de punere în aplicare, doar şapte state membre (Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia şi Marea Britanie) au notificat Comisiei faptul că au pus în aplicare în întregime noile norme.

Celelalte douăzeci de state membre (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia şi Spania) trebuie să răspundă „scrisorilor de punere în întârziere” în termen de două luni. Dacă nu primeşte răspuns sau dacă nu este mulţumită de răspunsul primit, Comisia poate trimite statelor membre în cauză o solicitare formală de punere în aplicare a legislaţiei (sub forma unui „aviz motivat” în temeiul procedurilor UE în constatarea încălcării obligaţiilor) şi, în cele din urmă, poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

*

Site-ul web dedicat Agendei digitale este:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Sursa: Comisia Europeana IP 905/19.07.2011

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here