În cadrul şedinţei Guvernului susţinute ieri, 16 aprilie 2013, au fost dezbătute o serie de acte normative, lista celor adoptate fiind următoarea:

* ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013

2. Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

3. Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

4. Ordonanţă de urgenţă privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protecţie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in baza planurilor de disponibilizare.

II. HOTĂRÂRI

1. Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul Instrumentelor Structurale al Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 21 noiembrie 2012

2. Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

3. Hotărâre privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

4. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

5. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr.1055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

6. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

8. Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

9. Hotărâre privind alocarea temporara pentru lunile aprilie si mai ale anului 2013 a unor sume din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

III. MEMORANDUMURI

1. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierilor asupra viitorului Protocol opţional nr.16 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată de România la 7 octombrie 1993, ratificată prin Legea nr.30/1994

2. Memorandum cu tema: Elaborarea de către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive a proiectelor acordurilor de colaborare între entităţi competente din Republica Franceză şi România în domeniul managementului deşeurilor radioactive, conform acţiunilor cuprinse în Parteneriatul Strategic Franţa-România

3. Memorandum cu tema: aprobarea conţinutului ediţiei 2013 a Programului de Convergenta

4. Memorandum cu tema: Stabilirea poziţiei României in cauza 2010/4109 in constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind pensiile refugiaţilor politici greci repatriaţi din Romania.

Sursa: Guvernul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here