Articol realizat de Alina Drăgănescu, publicat în Săptămânalul de Drept Lege5 nr. 8/2016

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Adopţia este supusă cumulativ următoarelor principii:

  • interesul superior al copilului;
  • necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un mediu familial;
  • continuitatea creşterii şi educării copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă şi culturală;
  • celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.

Adopţia se încuviinţează de către instanţa de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului şi sunt îndeplinite toate celelalte condiţii prevăzute de lege.

Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.

Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condiţiile legii, şi persoana care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu, dacă a fost crescută în timpul minorităţii de către cel care doreşte să o adopte.

Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie.

Cu toate acestea, o nouă adopţie poate fi încuviinţată atunci când:

  • adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat; în acest caz, adopţia anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii;
  • adopţia anterioară a încetat din orice alt motiv.

Două persoane de acelaşi sex nu pot adopta împreună.

Pentru încheierea unei adopţii este necesar consimţământul următoarelor persoane:

  • părinţii fireşti ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinţi fireşti sunt decedaţi, necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori puşi sub interdicţie, în condiţiile legii;
  • adoptatul care a împlinit 10 ani;
  • adoptatorul sau, după caz, soţii din familia adoptatoare, când aceştia adoptă împreună;
  • soţul celui care adoptă, cu excepţia cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa.

[Continuare]

Acest material este publicat în modulul Reviste de Drept Lege5 şi poate fi accesat integral doar de către abonaţii Lege5. Modulul Reviste de Drept vă permite sa accesaţi publicaţii de drept în format electronic, care îşi propun prin structura şi conţinutul lor să vă ofere articole şi analize consistente. Articolele de revistă sunt relaţionate la nivel de paragraf cu actele normative de referinţă.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here