Ministerul Educației a publicat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru admiterea la liceu, pentru vara lui 2020.

Actul normativ elimină, în primul rând, obligativitatea înscrierii la școala profesională a elevilor cu media sub 5. Astfel, la repartizarea computerizată vor participa toți elevii care au susținut examenele Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a.

În luna august 2019, ministrul de atunci al Educației a modificat ordinul de admitere pentru anul următor, impunând condiția ca elevii care nu obțin media la admitere de peste 5, să fie obligați să urmeze învățământul profesional. Mai exact, Ordinul nr. 4948/2019 prevede, la articolul 2, alineatul 10:

“(10) La procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 participă numai elevii care au susținut evaluarea națională și a căror medie de admitere, calculată conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).”

Proiectul supus dezbaterii acum prevede, la art. 2, alin. (10):

(10) La repartizarea computerizată din prima etapă de admitere participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională.

De asemeena, se modifică și următoarele alineate:

La articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(11) La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor repartizaţi, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.” 

La articolul 2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

„(121) După repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (12), se repartizează absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere conform punctului I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.”

La articolul 2, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

(131) Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a menţionaţi la alin. (121) se realizează de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în şedinţă publică, după repartizarea candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

Nu doar cei din seria curentă, sau seria anterioară vor fi repartizați, ci și elevii din alte serii anterioare, dar care nu împlinesc 18 ani la data începerii cursurilor.

La articolul 2, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(14) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021 de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 24 august 2020 – până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

Ai nevoie de Ordinul nr. 4948/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here