18 Iulie, 2019

Administrarea contribuabililor mijlocii. Cu ce noutăţi vine ANAF?

Un recent proiect de ordin ANAF preconizează modificarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii. Proiectul este în dezbatere publică, din data de 20 februarie. Procedura în vigoare în prezent a fost aprobată prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 560/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 83/2016.

La sfârşitul anului trecut, a fost emis OPANAF nr. 3610/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1034 din 22.12.2016. Actul respectiv a reglementat restructurarea criteriilor de selecţie a contribuabililor mijlocii care sunt administraţi, începând cu 1 ianuarie 2017, de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale  ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, sau de către Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz. Citiţi în continuare comentariul oferit de LegeStart: Administrarea contribuabililor mijlocii, de la 1 ianuarie 2017.

Astfel, selecţia contribuabililor mijlocii se realizează între contribuabilii eligibili, în funcţie de criterii specifice, criteriul de bază şi criteriul de continuitate.

Contribuabilii mijlocii sunt stabiliţi în ordine descrescătoare în funcţie de criteriul de bază, selectaţi în limita unui număr maxim de 18.478 de contribuabili.

Criteriile specifice privesc:

  • reprezentarea fiscală şi anume contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali;
  • criteriul grupului fiscal unic, încadrându-se în categoria contribuabililor mijlocii reprezentantul fiscal şi membrii grupului fiscal unic, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie.

Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

  • cifra de afaceri – 50%;
  • volumul obligaţiilor fiscale declarate – 30%;
  • volumul cheltuielilor cu personalul – 20%. 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administarea Fiscală nr. 3610/2016, procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Aşa cum se arată în Referatul de aprobare a proiectului de ordin amintit la început, modificarea Procedurii aprobată prin OPANAF nr. 560/2016, este impusă de necesitatea corelării prevederilor referitoare la administrarea contribuabililor mijlocii cu modificările legislative survenite în ultima perioadă, respectiv în Codul de procedură fiscală, dar şi de elaborarea de noi criterii şi reguli specifice de selecţie a contribuabililor mijlocii aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administarea Fiscală nr. 3610/2016

De asemenea, urmare a continuării, pe parcursul anului 2016, a procesului de modernizare a ANAF, au avut loc modificări importante în structura organizatorică a organelor fiscale centrale, respectv a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, în cadrul cărora s-au infiinţat administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, ca structuri specializate în administrarea acestor contribuabili, fapt care a generat şi necesitatea adaptării prevederilor referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii la aceste modificări. 

Noua Procedură, aflată încă în stadiul de proiect, prevede că organele fiscale centrale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii şi a sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor înfiinţate de contribuabilii mijlocii sunt administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pentru:

  • contribuabilii persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului Bucureşti, după caz;
  • sediile secundare înfiinţate de contribuabilii mijlocii care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului Bucureşti, după caz, chiar dacă locul de desfăşurare a activităţii sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor regiuni/municipiul Bucureşti;
  • grupul fiscal unic al cărui reprezentant îşi are domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului Bucureşti, după caz;
  • contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu