23 August, 2019

Adio, ștampila! Firmele nu mai sunt obligate să ștampileze documentele cerute de funcționarii publici

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 49/2017, publicată Monitorul Oficial, Partea I, nr. 507 din 30 iunie 2017, începând cu data de 30 iulie 2017, funcționarii de la stat nu mai au voie să ceară ștampilarea documentelor depuse, emise sau încheiate în relația cu companiile și PFA-urile.

Actul normativ aduce, de asemenea, modificări în derularea proiectelor cu bani europeni, atât pentru instituții ale statului, cât și pentru beneficiari privați.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, inițiatorul ordonanței, se introduce posibilitatea acordării de prefinanțare pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv pentru toate proiectele implementate de autorități publice locale și beneficiari privați, indiferent de fondul european care le finanțează. Noul mecanism va reduce, conform oficialilor, “presiunea asupra bugetelor proprii ale beneficiarilor și asigură, la nivelul autorităților de management, o gestionare mai eficientă a fondurilor nerambursabile, precum și o mai bună monitorizare a proiectelor finanțate”, se arată în actul normativ. Anterior, era prevăzută posibilitatea acordării de prefinanțare beneficiarilor numai pentru cheltuielile salariale eligibile în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.
 
Ordonanța extinde sfera documentelor pentru care nu va mai fi nevoie de nicio ștampilă în relația cu autoritățile statului, inclusiv pentru contractele încheiat cu instituțiile:

”Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice”.

Potrivit actului normativ, bugetarii care vor cere ștampilarea documentelor depuse, emise sau încheiate în relația cu companiile și PFA-urile, riscă sancționarea disciplinară, deoarece fapta va fi considerată abatere: „Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale”.
 
Nu în ultimul rând, ordonanța stabilește ca ștampila să nu mai fie pusă nici pe documentele emise în relația dintre firme și PFA-uri sau depuse la autorități în iulie 2015, dar obligația ștampilării rămâne valabilă în continuare pentru persoanele juridice de drept public.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul “Cooperare Teritorială Europeană”, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Un comentariu

  • Răspunde
    traded
    august 1 2017

    sa inteleg faptul ca autoritatea de stat stampileaza iar privatul nu …

    super masura de combatere a evaziunii si spalarii banilor …

Scrie un comentariu