În conjunctura în care accesul românilor pe piaţa europeană a muncii este încă umbrit de tensiuni la nivel naţional, Comisia Europeană lansează săptămâna pieţei unice – între 15 şi 20 octombrie – marcând astfel împlinirea a 20 de ani de funcţionare, dar şi cu noi obiective pe agendă.

Comisia Europeană a adoptat Actul privind piaţa unică II şi a prezentat 12 acţiuni-cheie care așteaptă aprobarea rapidă a instituţiilor UE. Aceste acţiuni se concentrează asupra a patru catalizatori principali pentru creştere, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea unui climat de încredere:

– reţele integrate;

– mobilitate transfrontalieră pentru cetăţeni şi întreprinderi;

– economia digitală;

– acţiuni care să consolideze coeziunea şi să sporească avantajele de care se bucură consumatorii.

Actul privind piaţa unică II este continuarea unui prim set de măsuri prezentate de Comisie, Actul privind piaţa unică I, şi reprezintă un nou pas în evoluţia către o piaţă unică bine dezvoltată şi integrată.

Actul a fost lansat la odată cu cea de-a 20-a aniversare a pieţei unice şi cu deschiderea Săptămânii pieţei unice (15-20 octombrie 2012), marcată de evenimente de natură să dea ocazia factorilor de decizie politică şi cetăţenilor să analizeze realizările şi provocările pieţei unice şi să propună noi idei şi iniţiative.

Context

Actul privind piaţa unică II cuprinde următoarele acţiuni:

* Reţele de transport şi energie: reţelele de transport şi energie eficiente şi complet integrate reprezintă elementul fundamental al pieţei unice. Oportunităţile oferite de fondurile structurale şi de coeziune trebui să fie însoţite de un angajament ferm în sensul stimulării concurenţei şi furnizării unei game mai variate de produse şi servicii de cea mai bună calitate în UE. Pentru ca această viziune să se materializeze, Actul privind piaţa unică II propune:

– o acţiune menită să deschidă serviciile naţionale de transport feroviar pentru călători unei concurenţe extinse în interiorul UE;

– dezvoltarea pieţei unice a transportului maritim;

– măsuri de accelerare a punerii în aplicare a Cerului unic european;

– acţiuni de eficientizare a aplicării legislaţiei UE în vigoare în domeniul energetic.

* Mobilitatea cetăţenilor și a întreprinderilor: libera circulaţie peste frontiere reprezintă nucleul pieţei unice şi unul dintre elementele de bază ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, încă mai există anumite obstacole de ordin practic şi juridic care îngreunează mobilitatea cetăţenilor, a activităţilor economice şi a investiţiilor. Prin Actul privind piaţa unică II, Comisia propune deci următoarele:

dezvoltarea portalului EURES şi transformarea acestuia într-un adevărat instrument european de recrutare şi de plasare a forţei de muncă;

– introducerea unor prevederi în sensul mobilizării fondurilor pentru investiţii pe termen lung în favoarea întreprinderilor private şi a proiectelor de durată;

– modernizarea procedurilor de insolvenţă, începând cu cazurile transfrontaliere, contribuind astfel la crearea unui mediu care oferă o a doua şansă întreprinzătorilor care eşuează.

* Economia digitală: ţinând cont de ponderea sa în economie şi de efectele colaterale importante care pot să apară, de exemplu în materie de productivitate şi de abordare a provocărilor societale, revoluţia economiei digitale rămâne o oportunitate care nu trebuie ratată. În eforturile sale de edificare a pieţei digitale unice până în 2015, Comisia propune următoarele:

– facilitarea comerţului electronic în UE prin simplificarea modului de utilizare a serviciilor de plată electronică şi prin transformarea acestora în servicii mai competitive şi mai demne de încredere;

– identificarea de soluţii la o problemă care constituie cauza principală a lipsei investiţiilor în conexiuni de bandă largă de mare viteză, şi anume costurile de inginerie civilă;

– transformarea facturării electronice într-o procedură standard în cadrul achiziţiilor publice, aceasta fiind o măsură de economisire cu eficienţă dovedită.

*Antreprenoriatul social, coeziunea şi încrederea consumatorilor: succesul pieţei unice este în egală măsură rezultatul participării economice şi sociale pe care o generează. Consumatorii trebuie să fie încrezători şi este important ca toţi cetăţenii, pretutindeni în UE, să aibă şansa de a profita de oportunităţile oferite de piaţa unică. Comisia intenţionează să urmărească acest obiectiv prin utilizarea unor instrumente concrete specifice pieţei interne, printre care se numără:

– îmbunătăţirea normelor de siguranţă a produselor şi aplicarea lor efectivă;

– măsuri care să garanteze accesul larg la conturi bancare, precum şi comisioane bancare transparente şi comparabile şi posibilitatea de a schimba cu uşurinţă contul bancar.

Etapele următoare

Comisia va înainta toate propunerile legislative principale din cadrul Actului pentru piaţa unică II până în primăvara anului 2013 şi pe cele nelegislative până la sfârşitul anului 2013.

Se face apel la Parlamentul European şi la Consiliu să adopte cu prioritate aceste propuneri legislative până în primăvara anului 2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here