21 Februarie, 2019

Actul privind despăgubirea fermierilor pentru pierderile economice, publicat în Monitor. Ce prevede acesta?

Guvernul a emis recent o ordonanţă de urgenţă (OUG nr. 64/2013) care vizează înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale.

Prin intermediul acestora se vor gestiona riscurile din agricultură şi se vor acorda membrilor compensaţii financiare pentru pierderile cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau pentru incidentele de mediu.

ACREDITAREA FONDURILOR MUTUALE

Fondurile mutuale sunt acreditate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi pentru a fi eligibile acestea trebuie să dispună de:

• capacitate de expertiză tehnică;
• capacitate de gestiune financiară;
• structură cu competenţă naţională;
• un program de prezentare a activităţii pentru o perioadă de trei ani de la data depunerii cererii de acreditare.

Pentru acreditare, fondul mutual va depune la MADR o cerere care va fi însoţită de:

• copii de pe actul constitutiv şi statutul fondului;
• copie de pe dovada privind sediul;
• copie de pe dovada înscrierii fondului în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul;
• înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii prevederilor de eligibilitate menţionate mai sus.

Acordarea se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, iar o astfel de acreditare este dată pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă trei.

COMPENSAŢIILE FINANCIARE

Fondul mutual plăteşte compensaţiile financiare direct membrilor care au avut pierderi economice determinate de:

• bolile animalelor care figurează în lista stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor şi/sau în anexa I la Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar;

• organismele dăunătoare la plante şi bolile plantelor care fac obiectul unor măsuri de combatere obligatorie sau care reprezintă un caracter excepţional;

• un incident de mediu.

Sursele din care un fond mutual plăteşte compensaţiile sunt:

• contribuţia Uniunii Europene şi de la bugetul de stat;
• contribuţia membrilor;
• împrumuturi bancare;
• orice sume recuperate în conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 11.

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Comentarii

Scrie un comentariu