Potrivit art. 17 din Codul muncii, actul adiţional la contractul de muncă reprezintă un document care se încheie în momentul apariţiei unei modificări la unul dintre elementele obligatorii din CIM, în timpul executării acestuia. Ne-am propus să vă prezentăm reglementări legale în vigoare pe acest subiect, precum şi un model de act adiţional.

Când se încheie actul adiţional?

Important de reţinut este faptul că, din august 2017, legea stabileşte că încheierea unui act adițional la contract se realizează obligatoriu anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Anterior acestei noi prevederi legislative introduse prin OUG nr. 53/2017, actul adiţional se încheia într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la apariţia modificării.

Formarea profesională şi actele adiţionale

Şi în ceea ce priveşte formarea profesională, Codul muncii face referire la actul adiţional. Astfel, modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.

Model de act adiţional

ACT ADIŢIONAL Nr. …..

la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr…………….. în registrul general de evidenţă a salariaţilor

Încheiat astăzi, ………………, între:

Angajator – persoană juridică/fizică ……………….. sediul/domiciliul în ……………, înregistrată la Registrul Comerţului/Autorităţile administraţiei publică din Bucureşti sub nr. ………….., cod unic de înregistrare……………, reprezentată legal prin ……………, în calitate de ………………..

şi

Salariatul/salariata – domnul/doamna …………………………., domiciliat/domiciliată în localitatea …….., jud./sector …………, posesor/posesoare al/a actului de identitate C.I. Seria …. nr………, eliberat de ………, la data de ……., CNP ………………, permis de muncă seria ….., nr. ……, din data de ….

În temeiul art. 17 alin. (5) coroborat cu art. 41 alin. (1) din Legea nr. 53/02003, părţile hotărăsc:

1. Se modifică elementul E. FELUL MUNCII al contractului individual de muncă şi va avea următoarele prevederi: se modifică funcţia de la ……………… la ………………

2. Se modifică elementul J. SALARIUL al contractului individual de muncă şi va avea următoarele prevederi: salariul de baza brut se modifică de la ….. ron la …….ron

3. Se modifică elementul H. DURATA MUNCII al contractului individual de muncă şi va avea următoarele prevederi: durata programului de lucru se modifică de la …h/zi la …h/zi,

Celelalte elemente constitutive ale contractului individual de muncă încheiat sub nr. …….. din ………. Rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, urmând să-şi producă efectele începând cu data de …………. .

ANGAJATOR,                                                     ANGAJAT,

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

4 COMENTARII

  1. Buna seara,
    In contextul actual privind obligativitatea negocierilor colective, daca sunt 3 angajati, este suficienta incheierea de act aditional cu fiecare angajat ?

  2. Bună ziua, lucrez la o firmă de 1 an aproape, problema este că după o lună, două ne mută pe alta firmă, cu demisie scrisa, la firma asociatului lui care are sediul în alt oraș dar are acelas domeniu de activitate. Concediu nu ne da decât dacă lucreaza ceilalți angajați pt recupera turele lipsa. Nu se plătește nimic în plus pentru suplimentare sau ture de noapte, doar salariul fix, am avut o problema medicala cu mama luna trecuta, a suferit o operație și am fost nevoita sa o iau pe asigurarea mea ca și coasigurat, problema este ca angajatorul nu binevoiește sa îmi elibereze adeverinta pt coasigurat, găsește scuze sa treacă timpul și sa uit de adeverinţa, ca o ia azi de la contabila, ca o ia mâine, ca e făcută, dar nu a ajuns să o ia, ba că nu a putut sa o faca azi, o face mâine și tot așa, de 3 săptămâni încerc să primesc adeverinţa pt medicul de familie și respectiv pt analizele următoare. De la 1 iulie nici nu am semnat contractul pt că nu l-a adus la semnat, concediu nu ne da pt că ar trebui să angajeze om pentru concedii al 5 Lea angajat, ce e de făcut? Mulțumesc. Aștept un răspuns.

  3. Am semnat un act adițional la un contract în care eu nu apar… Este legal? Nu am nici acel contract… Nu am știut ce presupune un adițional, nu am știut și nici nu mi s-a adus la cunoștință acel contract… Mulțumesc. Seara buna!!!

  4. Buna seara,
    In cazul in care conducerea unei institutii publice doreste sa taie sporurile salariale, in mod corect si legal acordate pana la acest moment, pot aplica aceasta ,,taiere” retroactiv, de exemplu, cu 1 noiemebrie, cu toate ca deciziile ne sunt date spre semnare abia in 13 decembrie? Si fara sa aiba acordul sindicatului? E vorba de Regulamentul de aplicare a sporurilor salariale din sanatate, HG 153/2018.
    Va multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here