Proiectul de lege privind stabilirea şi plata despăgubirilor pentru proprietăţile naţionalizate a fost inclus pe agenda şedinţei de miercuri a Guvernului, după ce premierul Ungureanu a avut în ultimele zile mai multe discuţii cu miniştrii Finanţelor şi Justiţiei legate de forma actului normativ, arată HotNews.

Guvernul anunţase, săptămâna trecută, că vrea să limiteze la 15% din valoarea reală a bunului în cazul despăgubirilor care vor fi plătite de stat foştilor proprietari pentru proprietăţile naţionalizate şi să elimine posibilitatea restituirii în natură.

De asemenea, plata se va face eşalonat pe o perioadă între 10-12 ani, termenul de depunere a dosarului fiind unul de decădere şi stabilit la maximum 90 zile.

Surse guvernamentale au declarat, marţi, agenţiei Mediafax că Executivul analizează varianta ca viitorul proiect de lege privind despăgubirile pentru proprietăţile naţionalizate să prevadă restituirea în natură pentru dosarele deja depuse, cu stabilirea unui termen până la care mai pot fi depuse dosare care să fie soluţionate tot cu retrocedări în natură.

Sursa: HotNews.ro

–––

Articol iniţial

În data de 11 aprilie 2012, Executivul a analizat, în primă lectură, proiectul de lege privind stabilirea şi plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum şi a despăgubirilor ce se acordă cetăţenilor români în conformitate cu prevederile Legii nr. 9/1998, ale Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006.

Elaborarea proiectului de lege este determinată de declanşarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a procedurii hotărârii pilot în cauza “Atanasiu şi Poenaru împotriva României”. Prin hotărârea pilot, a fost acordată statului român o perioadă de 18 luni – termen care expiră la data de 12 iulie 2012 – în care să ia măsurile necesare, administrative, legislative şi financiare, prin care să garanteze protecţia efectivă a dreptului de proprietate, potrivit Convenţiei Europene în materie.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, Dorina Danielescu, a precizat că prin proiectul de lege se instituie o serie de principii care vor sta la baza procesului de acordare a despăgubirilor, şi anume: principiile predictibilităţii, echităţii, transparenţei procesului de stabilire a despăgubirilor şi eşalonării.

Proiectul este structurat pe două paliere:

1. Palierul administrativ, care aduce modificări semnificative mecanismului administrativ de soluţionare şi urgentare a cererilor;

2. Palierul financiar, care aduce schimbări majore privind modalitatea de stabilire şi de plată a despăgubirilor, fiind în concordanţă cu constrângerile bugetare şi cu Strategia fiscal-bugetară.

Potrivit proiectului de lege, se va elimina măsura reparatorie a restituirii în natură a imobilelor confiscate, precum şi aceea a compensării cu alte bunuri şi servicii, singura modalitate de despăgubire constând în despăgubirea potrivit actului normativ în discuţie.

În ceea ce priveşte componenta administrativă a proiectului legislativ, cele mai importante modificări vizează:

· Introducerea unor termene limită de 12, 24 şi 48 de luni în funcţie de numărul de cereri înregistrate, până la care autorităţile locale şi centrale să finalizeze procesul de soluţionare al cererilor depuse;

· Modificarea atribuţiilor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor prin sporirea competenţelor în vederea exercitării unui veritabil control administrativ-jurisdicţional, prin validarea sau invalidarea, în tot sau în parte, a propunerilor de acordare a despăgubirilor formulate de către unităţile deţinătoare, în situaţia în care acestea apreciază că persoana respectivă nu are dreptul la acordarea despăgubirilor;

· Eliminarea avizului de legalitate exercitat de către Instituţiile Prefectului coroborată cu sporirea atribuţiilor Comisiei Centrale va urgenta procesul de restituire şi va scurta circuitul administrativ al dosarelor de la primării şi până la Comisia Centrală;

· Reglementarea ordinii de soluţionare a cererilor, proiectul prevăzând că acestea vor fi soluţionate în ordinea înregistrării.

De asemenea, se introduc modificări care responsabilizează persoanele îndreptăţite de a completa cu repeziciune dosarele cu acte doveditoare prevăzute de lege prin introducerea unui termen de decădere de 60 de zile pentru depunerea acestora. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu 30 de zile, dacă se face dovada că în termenul de 60 de zile, din motive obiective, documentele necesare nu au putut fi obţinute.

În ceea ce priveşte componenta financiară, despăgubirile pentru imobilele naţionalizate vor fi plătite de stat foştilor proprietari în limita a 15% din valoarea reală a bunului, pe o perioadă eşalonată între 10-12 ani, în tranşe anuale egale.

Preşedintele ANRP a precizat că, anual, va fi alocată pentru plata despăgubirilor suma de 531 de milioane de lei. Noile reglementări privind limitarea despăgubirilor va viza dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor nu a emis un titlu de despăgubire până la intrarea în vigoare a noii legi, cât şi pentru cele pentru care a fost deja emis un titlu de despăgubire, însă acesta nu a fost valorificat de către persoanele îndreptăţite.

Potrivit informaţiilor oferite de Guvern, proiectul de lege elaborat de instituţiile guvernamentale elimină distincţia introdusă de Legea 1/2009, cunoscută drept “Legea Voiculescu”, cu privire la restituirea către chiriaşul cumpărător a preţului plătit actualizat sau, după caz, a preţului de piaţă al imobilelor, în cazul anulării contractelor de vânzare-cumpărare încheiate potrivit Legii 112/1995.

Astfel, proiectul de lege propune să i se restituie chiriaşului preţul plătit actualizat cu indicele preţurilor de consum, şi nu la valoarea de piaţă, modificare propusă în sensul asigurării unui tratament egal în raport cu proprietarii cărora li se propune limitarea despăgubirilor.

Proiectul de lege va fi postat pe site-ul ANRP pentru a intra în dezbatere publică, urmând ca în şedinţa de Guvern care va avea loc săptămâna viitoare să fie adoptat, iar ulterior să fie transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut şi aprobat în procedură de urgenţă.

Sursa: Guvernul României

1 COMENTARIU

  1. Nici pana acum nu am primit despagubirile de la anrp, si noua ordonanta de urgenta emisa de guvernul romaniei la 27.10.2023 a suspndat platile pana la 01.04.2023. Nu se mai poate, este o bataie de joc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here