În luna iunie a acestui an, la legea zilierilor (L 52/2011) au fost făcute mai multe modificări (prin L 18/2014), printre care se numără şi unele ce ţin de domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Potrivit Legii nr. 52/2011, zilierul este o persoană fizică ce desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional — pentru un beneficiar şi contra unei remuneraţii. Beneficiarul poate fi persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.
Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de L 18/2014 la L 52/2011 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modzilieriSSm
Referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, beneficiarul are mai multe obligaţii, pe care le enumerăm în continuare:
• să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
• înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, să asigure instruirea zilierilor cu privire la pericolele la care pot fi expuşi şi la măsurile de prevenire şi protecţie care trebuie respectate;
• să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere (prin semnătură) că starea de sănătate le permite să desfăşoare activităţile ce le sunt repartizate;
• să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
• să asigure gratuit echipamente de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
• să comunice de îndată — către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs — orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
• să înregistreze accidentele de muncă ale zilierilor din timpul activităţii.
Totodată, prin Legea nr. 18/2014 s-au introdus şi pentru zilieri obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Acestea sunt:
• să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
• să utilizeze corect echipamentele de muncă ce îi sunt puse la dispoziţie de către beneficiar;
• să utilizeze corect echipamentul de protecţie primit şi, după utilizare, să îl returneze sau să-l pună la locul de păstrare;
• să nu scoată din funcţiune, modifice, schimbe sau înlăture arbitrar dispozitivele de securitate ale echipamentelor de muncă;
• să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;
• să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.
Atenţie! Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea unui contract individual de muncă.
Mai multe informaţii despre recentele modificări puteţi găsi în acest articol.
Sursa: L 52/2011

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here