Ieri a avut loc şedinţa Camerei Deputaţilor, care a adoptat, în calitate de cameră decizională, un număr de 21 de proiecte de acte normative.
Acestea sunt următoarele:
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare;
• Proiect de Lege privind completarea Legii nr.95/1997 privind declararea complexului “Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei – Sighet” ca ansamblu de interes naţional;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenței de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
• Proiect de Lege pentru abrogarea alin. (2) – (4) ale art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii;
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.7/2009 penru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea pct.II al anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova”-S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.115 din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Sursa: Camera Deputaţilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here