Ministerul Administraţiei şi Internelor a redactat textul unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă.

Actul normativ propus se află în fază de dezbatere publică, până la 11 august a.c., pe site-ul ministerului.

Potrivit dispoziţiilor art. 214 lit. b) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în termen de 60 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I (10 iunie 2011), Guvernul trebuie să îndeplinească procedurile constituţionale necesare adoptării proiectului de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare.
În acest sens, pentru a pune în acord legislaţia specială cu soluţiile consacrate de noul Cod civil, proiectul propune modificarea şi completarea corespunzătoare a Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Astfel, sunt operate revizuiri ale legii în ceea ce priveşte identificarea persoanei fizice (dreptul la nume, dobândirea numelui), actele de stare civilă (dovada stării civile, anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă, înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă).

De asemenea, este vizată reglementarea unor aspecte privind încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români, întocmirea actului de deces cu aprobarea Parchetului, în cazul nedeclarării decesului în termenele prevăzute de lege, înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă, întocmirea, de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor, a buletinelor statistice de naştere, de căsătorie, de divorţ şi de deces etc.

Proiectul include şi norme privind întocmirea, în format electronic, a exemplarului I al actelor de stare civilă, precum şi al menţiunilor ulterioare şi furnizarea de servicii electronice privind informaţii şi documente cetăţenilor ale căror acte şi fapte de stare civilă au fost înregistrate în România, odată cu asigurarea suportului tehnic necesar informatizării activităţii de stare civilă.

Textul proiectului este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a MAI: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al ministerului.

Sursa: Ministerul Administraţiei şi Internelor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here