Reglementările legislative de bază privind actele de identitate sunt incluse în Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, urmând ca în continuare să vă prezentăm cele mai importante aspecte pe acest subiect, printr-o serie de articole dedicate. Astfel, în materialul de faţă vom vorbi despre definirea actelor de identitate, eliberarea acestora în primă fază, precum şi valabilitatea lor.

Ce este un act de identitate?

Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

În condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

Prima eliberare a actului de identitate

Începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate. În termen de 15 zile de la împlinirea acestei vârste, suntem obligaţi să solicităm eliberarea actului de identitate.

ATENŢIE! În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conţine datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor.

Cererea se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Cazuri speciale

Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:

 • la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii de identitate provizorie;
 • la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii electronice de identitate prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a).

ATENŢIE! Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

În cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.

Valabilitatea actelor de identitate

Cartea de identitate se eliberează:

 • cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
 • cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
 • cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;
 • cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.

De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate se eliberează:

 • cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
 • cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepţia cărţii electronice de identitate prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a), care se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani.

De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:

 • unei cărţi de identitate;
 • unei cărţi electronice de identitate.

Ai nevoie de OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!


comentarii

1 COMENTARIU

 1. Să înțeleg ca în condițiile prezentei legi cetățenii români cu domiciliul în străinătate și-au pierdut calitatea de cetățeni români deoarece la aplicarea mențiuni ” cu domiciliul in (țara de domiciliu)” li s-a retras buletinul sau cartea de identitate?
  Aceștia sunt locuitori ai circumscripției electorale 43.

  • Cetatenia nu se pierde prin retinerea cartii de identitate. Pasaportul este un document de calatorie, prin care se atesta cetatenia, iar domiciliul in strainatate in baza actului adminsitrativ emis de autoritatile din tara unde s a stabilit domiciliul. Se poate solicita eliberarea unei carti de identitate provizorii in cazul in care cetateanul roman cu domiciliul in strainatate depune o cerere in acest sens.

 2. Buna ziua.Doresc sa va intreb daca un angajat al primariei are dreptul sa nu emita un act (respectivul dorea sa obtina actul de identitate)pe motivul ca persoanei respective nu-i este platit impozitul ? Va multumesc anticipat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here