În şedinţa de Guvern de miercuri, 21 decembrie, Executivul a aprobat o serie de acte normative, dintre care le semnalăm pe cele iniţiate de MMFPS, cu relevanţă în domeniul muncii şi asistenţei sociale.

Ordonanţa de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Legea cadru a asistenţei sociale a fost blocată timp de şase luni şi din acest motiv suntem contracronometru pentru aprobarea actelor normative de punere în practică a prevederilor din legea-cadru, iar reorganizarea Agenţiei Naţionale de Prestaţii Sociale este un angajament din această lege şi trebuie să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2012”, a declarat ministrul Sulfina Barbu.

Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale se reorganizează prin preluarea activităţii de inspecţie socială desfăşurată de Direcţia Generală de Inspecţie Socială din cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a mai afirmat Sulfina Barbu. Instituţia creată se va numi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi va prelua 155 posturi din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă aflate în subordinea Inspecţiei Muncii şi 132 de posturi de la Ministerul Muncii.

Ministrul Sulfina Barbu a mai precizat că, după adoptarea actului normativ, controlul la nivel local se va face fără să mai fie necesară avizarea tuturor procedurilor de control de către minister, aşa cum se întâmpla până acum.

De asemenea, ministrul a arătat care sunt noile sancţiuni pentru administraţia centrală sau locală şi pentru persoane fizice sau juridice care îi împiedică pe inspectorii sociali să îşi exercite controalele şi verificările. Astfel, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei următoarele situaţii:

– împiedicarea, în orice mod, de către administraţia publică sau persoanele fizice/juridice, a inspectorilor sociali de a-şi exercita atribuţiile de inspecţie, prin orice acţiune sau inacţiune;
– refuzul persoanelor fizice şi/sau juridice de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de inspectorul social, la termenele stabilite de acesta;
– refuzul persoanelor fizice şi/sau juridice de a pune la dispoziţia inspectorilor sociali toate documentele şi informaţiile necesare, pentru realizarea acţiunilor de control, evaluare sau monitorizare.

● Sectoarelor de activitate din economia naţională pentru care se pot negocia şi încheia contracte colective de muncă

Executivul a aprobat Hotărârea de Guvern privind stabilirea sectoarelor de activitate din economia naţională pentru care se pot negocia şi încheia contracte colective de muncă.
Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a declarat că proiectul de Hotărâre de Guvern completează prevederile Legii nr.62/2011- Legea dialogului social, prin precizarea celor 29 sectoarele de activitate din economia naţională, pe baza datelor din codul CAEN.

Actul normativ promovat permite federaţiilor sindicale şi patronale iniţierea demersurilor necesare pentru constatarea de către instanţele judecătoreşti competente a reprezentativităţii la nivel de sector de activitate, precum şi negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial.

Ministrul Sulfina Barbu a mai precizat că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a avut rol de mediator între structurile sindicale şi patronale în stabilirea sectoarelor de activitate din economia naţională. “Am discutat cu partenerii sociali şi au fost peste zece întâlniri şi, totodată, aş vrea să le mulţumesc, şi am ajuns la o soluţie care a fost acceptată de partenerii sociali, dovadă stau toate întâlnirile pe care le-am avut, inclusiv şedinţa Comitetului Naţional Tripartit”, a afirmat ministrul Muncii.

● Noi reglementări privind agenţii de muncă temporară

Executivul a aprobat, printr-o hotărâre, condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a declarat că actul normativ adoptat clarifică domeniile în care îşi pot desfăşura activitatea agenţii de muncă temporară. Sulfina Barbu a afirmat că “în această categorie intră toate persoanele juridice, publice sau private, inclusiv ONG-urile autorizate ca agenţi de muncă temporară, indiferent dacă au sau nu scop lucrativ. Vechiul cadru legislativ limita autorizarea ca agent de muncă temporară doar la societăţile comerciale”.

Ministrul Muncii a precizat că se simplifică şi procedura de autorizare a agenţilor de muncă temporară, astfel încât să crească numărul angajărilor şi implicit să se reducă rata şomajului. “Urmărim să-i protejăm mai mult pe salariaţii temporari şi vrem ca aceştia să aibă, pe cât posibil, aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi angajaţi. În acest moment sunt 386 de agenţi de muncă temporară din care 51 au fost înregistraţi în cursul anului 2011”, a mai afirmat Sulfina Barbu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here