Potrivit gov.ro, următoarele acte normative ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a Guvernului astăzi, 5 septembrie:

I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul Mnisterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportul pe anul 2012 a unor cheltuieli pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor Delegate (UE) ale Comisiei nr.1059/2010, nr. 1060/2010, nr.1061/2010, nr.1062/2010 şi nr.626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea prin etichetarea şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse ale produselor cu impact energetic şi pentru abrogarea unor acte normative

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societate Comercială Electrocentrale Bucureşti-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.14 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz”-S.A Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică şi a Hotărârii Guvernului nr.796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone (primă lectură)

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic şi trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul privat al acestuia, precum şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (primă lectură)

III. MEMORANDUMURI

1. Memorandum cu tema: Formularea observaţiilor României în cauzele conexate C-249/12 şi C-250/12, Tulică şi alţii, cereri având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea art.73 şi 78 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (termen pentru transmiterea observaţiilor la Grefa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 13 septembrie 2012)

2. Memorandum cu tema: Situaţia lucrărilor de investiţii derulate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA (CNADNR SA)

IV. INFORMĂRI

1. Informare privind activitatea Consiliului Concurenţei în domeniul ajutorului de stat în semestrul I 2012

V. NOTE

1. Notă referitoare la pregătirea vizitei delegaţiei Guvernului Francez din ziua de 12 septembrie, ce are în vedere aspectele relaţiei bilaterale pe domeniul incluziunii sociale a cetăţenilor români de etnie romă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here