În şedinţa de guvern de ieri, 6 iunie, au fost adoptate o serie de acte normative, printre care enumerăm proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare, proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărire a disciplinei financiare și proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.

„Pe perioada vacanței parlamentare din iulie-august 2012, Guvernul va putea emite ordonanțe pe următoarele domenii: finanțe publice și economie, agricultură și dezvoltare rurală, administrație și interne, transporturi și infrastructură, turism și contravenții”, se arată în comunicatul de presă prezent pe site-ul Executivului.

De asemenea, în ceea ce privește reducerea cheltuielilor bugetare, conducătorii autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale și locale au obligația să dispună măsurile necesare în vederea diminuării cu 30% a cheltuielilor de protocol și a cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul II al anului 2012, față de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011.

În plus, autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice central și locale li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziționarea și/sau elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite studii având același obiect sau dacă obiectivul de investiții publice nu va putea fi inclus în programul de investiții publice în anul bugetar următor.

O altă măsură adoptată de Guvern a fost creșterea plafonului garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului “Prima casă” până la 200 milioane euro. Sumele se alocă de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.

Alte acte normative aprobate de Guvern

* Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;

* Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

* Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat finanțării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005;

* Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”;

* Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1040/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și a Hotărârii Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

* Proiectele de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți/subprefecți;

* Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

* Proiectul de Ordonanță de Urgență privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi ferate “C.F.R” – S.A în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică;

* Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare;

* Proiectele de Hotărâre privind rechemarea/numirea unor angajați din misiunile României de peste hotare;

* Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1398/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012.

Sursa: Guvernul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here