Începând cu data de 1 ianuarie 2018 intră în vigoare noul Acord de evitare a dublei impuneri, semnat între România și China. Aceasta a fost aprobat prin Legea nr. 99/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 351/2017. Având în vedere afluxul mare de tranzacții comerciale cu bentiță din China, este bine venită o astfel de convenție.

Să parcurgem principalele proceduri de impozitare agreate prin această convenție.

1. Veniturile aferente proprietăților imobiliare aparținând unei persoane se impozitează în statul unde se afla proprietățile imobiliare. Sunt cuprinse în aceiași categorie veniturile din agricultură și silvicultura, accesoriile proprietății imobiliare cum ar fi inventarul viu sau echipamentul de lucru aferent.

2. Profiturile unei companii sunt impozabile în statul de rezidență fiscala. Fac excepție veniturile unui sediu permanent deschis de o societate în celălalt stat, ce sunt impozabile în statul unde este deschis sediul permanent. Dacă în profiturile unei companii regăsim unele categorii de venituri reglementate punctual de prezenta convenție, aceste reglementări punctuale au prioritate.

3. Dividendele distribuite de o societate rezidentă într-un stat către participanții la societate rezidenți în celălalt stat pot fi impozitate în statul unde se află societate ce plătește dividende. În acest caz cota de impozitare pentru dividendele distribuite este de maxim 3%. (3% în cazul României, având în vedere cota internă de 5%).

4. Dobânzile plătite de un rezident al unui stat către beneficiari rezidenți în celălalt stat se pot impozita în statul de unde se plătește dobânda. În acest caz cota de impozitare este de maxim 3%.

5. Redevențele plătite de un rezident al unui stat către beneficiari rezidenți în celălalt stat se pot impozita în statul de unde se plătește redevența. În acest caz cota de impozitare este de maxim 3%.

6. Câștigurile de capital, obținute din valorificarea bunurilor mobile realizate în celălalt stat contractant sunt impozabile în statul unde este rezident cel ce înstrăinează activele.

7. Profesiile independente. Veniturile obținute de o persoană ce practică o profesie independentă obținute din celălalt stat sunt impozabile în statul de rezidență a persoanei ce practică profesia. Fac excepție acele venituri obținute în celălalt stat dacă persoana are un sediu fix sau se află mai mult de 183 de zile în celălalt stat. În aceasta din urmă ipoteză, veniturile se impozitează unde se află sediul fix sau se află persoana mai mult de 180 zile.

8. Alte venituri. Veniturile obținute de un rezident într-una din cele doua țări, provenite din celălalt stat, ce nu sunt reglementate în mod expres de prezenta convenție se impozitează doar în statul de rezidență al persoanei ce realizează venitul.

9. Evitarea dublei impuneri. Dacă un rezident al unui stat contractant achită un impozit în celălalt stat, atunci statul de rezidență acorda o reducere a impozitului pe plată din acest stat, sub forma creditului fiscal.

În România, dubla impunere va fi eliminată după cum urmează – când un rezident al României realizează venituri care, în conformitate cu prevederile prezentului acord,  sunt  impozitate  în  China,  România  va  acorda  ca  o  deducere  din  impozitul  pe  venitul  acelui  rezident o sumă egală cu impozitul pe venit plătit în China. Totuși, această deducere nu va putea depăși acea parte a impozitului pe venit, astfel cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuibilă veniturilor care sunt impozitate în China.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here