Codul de procedura fiscală va fi modificat printr-o ordonanţă de urgenţă ce propune simplificarea acordării eșalonării la plată a obligațiilor fiscale.

Ce este eşalonarea la plată

Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, debitorii care nu dețin bunuri în proprietate și care nu constituie garanții pot beneficia, la cerere, de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale pentru o perioadă de cel mult 6 luni (indiferent de cuantumul obligațiilor fiscale).

Modificări propuse prin proiectul de OUG

Modificarile și completările Codului de procedură fiscală vizează:

• posibilitatea ca cererea de eșalonare la plată să fie însoțită de o propunere de grafic;

eliminare condiției de depunere de către debitor a programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente și menționarea în cerere a faptului că se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi că are capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată;

• ca în procedura de soluționare a cererii să nu se mai emită acord de principiu;

soluționarea cererii în termen 15 zile de la înregistrarea acesteia, prin emiterea unei decizii de eșalonare la plată însoțită de graficul de eșalonare (la ora actuală, termenul de soluționare a cererii de eșalonare este de 60 de zile de la data înregistrării);

• cuprinderea în grafic atât a obligațiilor fiscale cât și a accesoriilor cuprinse în certificatul de atestare fiscală. Penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se vor amâna la plată şi vor fi incluse în eşalonare.

• ca după finalizarea eșalonării la plată să se calculeaze dobânzile datorate pe perioada eșalonării și se emite decizie.

• crearea posibilității ca, odată cu depunerea cererii de eșalonare, contribuabilul, indiferent de specificul activității, să anexeze și propunerea de grafic privind ratele de eșalonare, astfel încât presiunea financiară să fie adaptată atât specificului activității sale, cât și propriilor nevoi de finanțare;

• eliminării condiției referitoare la nedeținerea de către administratori şi/sau asociaţi a unei astfel de calități la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanşată procedura insolvenţei şi la care au rămas obligaţii fiscale neachitate;

includerea condiției ca administratorii şi/sau asociaţii să nu aibă înscrise fapte în cazierul fiscal;

• modificarea condiției referitoare la neînregistrarea de pierderi contabile și raportarea la neînregistrarea de pierderi din activitatea de exploatare, respectiv eliminarea potențialilor factori externi, care nu au legătură cu deciziile de business.

În vederea încurajării contribuabililor de a solicita eșalonarea la plată atunci când înregistrează dificultăți financiare temporare și a accelerării procedurii de rambursare a TVA pentru contribuabilii aflați într-o astfel de situație, este necesară includerea prevederii ca taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare să se ramburseze cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale, în cazul contribuabililor care beneficiază de aprobarea unei eșalonări la plată, pe perioada menținerii valabilității eșalonării. Procedura propusă este general aplicabilă tuturor contribuabililor care beneficiază de eșalonări la plată, indiferent de categoria de risc a acestora din perspectiva eșalonării.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here