Brevetul de turism este documentul (eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului) prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agenţiilor de turism şi/sau a structurilor de primire turistice.
Conducerea operativă a unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare/ alimentaţie publică sau a unei agenţii de turism, cu excepţiile prevăzute în normele metodologice, poate fi asigurată numai de către o persoană deţinătoare a brevetului de turism specific funcţiei / a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat sau în baza diplomei de licenţă/ masterat/ doctorat prin care atestă absolvirea cursurilor universitare/ postuniversitare în domeniul turismului.

FUNCŢII PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ BREVETUL DE TURISM

În funcţie de nivelul şi de pregătirea profesională, precum şi de îndeplinirea criteriilor minime obligatorii, brevetul de turism se poate elibera pentru următoarele funcţii:  
a) manager în activitatea de turism;  
b) director de agenţie de turism;  
c) director de hotel;  
d) director de restaurant;  
e) cabanier.  
Posesorul unui brevet de turism poate ocupa şi alte funcţii decât cele înscrise pe acesta, astfel:  
a) persoana care deţine brevet pentru funcţia de manager în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcţiile de mai sus;  
b) persoana care deţine brevet pentru funcţia de director de hotel poate ocupa fie funcţia înscrisă în brevet, fie funcţia de conducere operativă a activităţilor oricărui alt tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare.
Obligaţia intrării în posesie a brevetului de turism în format original revine exclusiv solicitantului şi se eliberează doar la cererea, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:  
a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, solicitantului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;  
b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.  

ACTE NECESARE

În vederea obţinerii brevetului de turism, persoana fizică trebuie să depună la sediul MDRT, prin DGT – Serviciul Autorizare, următoarea documentaţie:  
cerere-tip pentru eliberarea brevetului de turism;  
curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;  
copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;  
copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;  
Dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate, se va efectua prin următoarele modalităţi, după caz:  
1. copia carnetului de muncă, certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la data de 01.01.2011);
2. dovada vechimii în muncă de minimum cinci ani în domeniul turismului, într-o activitate calificată, în cazurile prevăzute de art. 41 lit. c) din norme;  
3. copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoţită de o adeverinţă de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;  
4. extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;  
5. copia certificată pentru conformitate de către titular a actelor societăţii de turism şi copia certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz.  
certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;  
certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;  
copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepţia:  
1) absolvenţilor, cu examen de licenţă, ai unei facultăţi acreditate cu specializare turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;  
2) absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională;  
3) absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri internaţionale;  
4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puţin un an;  
5) cetăţenilor români cu dublă cetăţenie;  
6) absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine;  
7) cabanierului.

CRITERII MINIME OBLIGATORII PENTRU OBŢINEREA BREVETULUI DE TURISM:

I. Brevetul de turism pentru funcţia de manager în activitatea de turism se eliberează la cerere dacă solicitantul îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele cerinţe:  
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism şi al unui curs de formare managerială/ masterat/ doctorat în domeniul turismului, după caz;
b) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism şi care deţine o vechime în muncă de minimum doi ani în domeniul turismului, într-o funcţie de conducere sau de specialitate;  
c) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială/ masterat/ doctorat în domeniul turismului, are o vechime în muncă de minimum doi ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz);  
d) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi are o vechime de minimum trei ani într-o funcţie de specialitate în cadrul instituţiei publice centrale  responsabile în domeniul turismului;
II. Brevetul de turism pentru director de agenţie de turism se eliberează la cerere dacă solicitantul îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele cerinţe:  
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială specific activităţilor agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minimum doi ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz); şi/sau  
b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat, şi al unui curs de formare managerială specific activităţii agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minimum trei ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minimum cinci ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională;
III. Brevetul de turism pentru director de hotel se eliberează la cerere dacă solicitantul îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele cerinţe:  
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minimum doi ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz); şi/sau  
b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat, şi al unui curs de formare managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minimum trei ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minimum cinci ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională;
IV. Brevetul de turism pentru director de restaurant se eliberează la cerere dacă solicitantul îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele cerinţe:  
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială specific activităţii de restauraţie, are o vechime în muncă de minimum doi ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz);  
b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat, şi al unui curs de formare managerială specific activităţii de restauraţie, are o vechime în muncă de minimum trei ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minimum cinci ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională;
V. Brevetul de turism pentru cabanier se eliberează la cerere, pentru absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat, care a absolvit un curs de formare managerială specific activităţii hoteliere.

PROCEDURA DE ELIBERARE

Cererea solicitantului este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoţită de documentaţia completă.
Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Prelungirea termenului de soluţionare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.
În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei.
Dacă în termen de şase luni de la data emiterii notificării documentaţia nu este completată, aceasta se clasează.
La documentaţiile întocmite conform prevederilor amintite mai sus, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita persoanei fizice în cauză şi alte documente suplimentare justificative.
Obligaţia intrării în posesie a brevetului de turism în format original revine exclusiv solicitantului şi se eliberează doar la cerere, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:
a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, solicitantului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;
b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.


Ai nevoie de Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

7 COMENTARII

 1. Buna ziua as dori sa stiu care este adresa unde se pot trimite documentele in vederea obtinerii brevetului de turism. Daca se pot trimite prin posta sau curierat rapid. Va multumesc.

 2. La ce adresa se trimit documentele in vederea obtinerii „Brevet de turism” ?
  Care modalitate de transmitere este mai sigura? Posta? Curierat rapid?
  Daca ati aflat aceste raspunsuri, va rog sa mi le transmiteti si mie.
  Multumesc anticipat!

 3. Buna seara. Doresc sa obtin brevetul de turism si am ceea ce imi trebuie cu exceptia certificatului de competenta lingvistica. As dori sa stiu ce tip de certificat este necesar, pentru ca exista mai multe nivele de limba engleza, de exemplu si certificatele de limba se acorda in functie de nivelul la care esti.
  Pot prezenta un certificat Cambridge PET corespondent nivelului B1 pe CEFR sau e nevoie de ceva mai avansat?

 4. Buna seara! Eu la anul termin facultatea de turism si doresc sa imi iau brevetul de turism . Am lucrat in turism mai mult de 5 ani dar nu in Romania ci pe vas de croaziera , pot sa scriu la departamentul HR si sa duc dovada , este suficient pentru ca nu am pe cartea de munca anii lucrati sau pe revisal.Va multumesc!

 5. Buna seara!
  Sunt studenta la Economia comertului, turismului si serviciilor.
  Am vechime in domeiul turismului ( 8 sezoane), 2 ani ca receptionera si 8 luni ca sefa de receptie
  Am facut cursuride calificare ca: – director hotel (6 luni)
  – director restaurant (6 luni)
  Imi mai trebuie un curs de limbi straine, desi in Constanta nu stiu unde l-as putea face.
  Intrbarea mea este de ce as mai avea nevoie ca sa imi pot depune actele pentru brevet?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here