27 Ianuarie, 2020

Achitarea contravențiilor: plata a numai jumătate din amendă în cel mult 15 zile

Reglementarea, în regim derogatoriu, se aplică în mai multe domenii care prevăd sancţiuni contravenţionale.

Derogarea semnalată a fost dată prin Legea nr. 109/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019. 

Dispoziţia reglementată prevede posibilitatea achitării, de către contravenient, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Reglementarea derogă de la O.G. nr. 2/2001 privind contravenţiile şi de la Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, pentru anumite contravenţii din următoarele acte normative. 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 246/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), constând în:

nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului a obligațiilor prevăzute la art. 14-17 și la art. 18 alin. (1) din ordonanţă – privind reglementarea comunicaţiilor de urgenţă –, amenda fiind între 5.000 lei şi 100.000 lei;

nerespectarea de către furnizorii de comunicații electronice a condițiilor tehnice și economice referitoare la realizarea comunicațiilor către SNUAU stabilite, în condițiile legii, de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației; amenda fiind între 5.000 lei şi 100.000 lei.

- Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare:

în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 901 (transmisia serviciilor de programe fără autorizație tehnică; nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condițiilor din licența de emisie, din licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru sau din autorizația tehnică; fapta titularului licenței de emisie ori a titularului licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de a refuza să se supună controlului sau să pună la dispoziția persoanelor împuternicite documentele solicitate), amenda contravenţională fiind între 5.000 lei şi 100.000 lei.

- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.101/2004, cu modificările și completările ulterioare:

● în cazul sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției pentru nerespectarea condiţiilor de emitere a facturilor, astfel cum sunt prevăzute prin art 6 din lege: abonații primesc facturi nedetaliate; emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonaților, cu respectarea dreptului la viață privată al utilizatorilor apelanți și al abonaților apelați; informațiile minime prezentate în cadrul facturilor detaliate sunt stabilite de ANRC).

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 925/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare:

● în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 142, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării actului de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii prevăzut la art. 144 sau 145 din ordonanţă, cu amenzile prevăzute pentru contravenţiile vizate.

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial nr. 139/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare:

● în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 2 al articolului 53 din ordonanţă.

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 427/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările ulterioare:

● în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (5) al art. 28,  lit. e) -k), m) -u) și w) -y), atunci când acestea sunt în competența Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

- Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 559/2016, cu completările ulterioare:

La articolul 42 din, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

● în cazul sancțiunilor aplicate pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) al art. 42, pentru care amenda variază între 1.000 şi 100.000 lei.

- Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial nr. 563/2016:

● în cazul sancțiunilor aplicate pentru contravențiile prevăzute la art. 43 din Hotărârea Guvernului.

- Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, publicată în Monitorul Oficial nr. 836/2016:

● în cazul sancțiunilor aplicate pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Hotărârea Guvernului.

Ai nevoie de Legea nr. 109/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Eugenia
  noiembrie 14 2019

  Amenda se plătește in 15 lucrătoare ?

 • Răspunde
  Eugenia
  noiembrie 14 2019

  Sunt 15 lucrătoare ptr plata unei amenzi ?

Scrie un comentariu