Casa Națională de Asigurări de Sănătate face câteva precizări legate de perioada de tranziție care se va încheia la data de 31 decembrie 2020, după  retragerea Regatului Unit  din Uniunea Europeană.

Până la acea dată, cetățenii români și membrii lor de familie vor beneficia în Regatul Unit de același tratament care li se aplică în prezent tuturor cetățenilor unui stat membru UE, respectiv legislația europeană privind libera circulație a persoanelor, pentru a putea locui, lucra sau studia în continuare în Regatul Unit. De asemenea, resortisanții britanici și membrii acestora de familie vor beneficia în România de același tratament care li se aplică cetățenilor unui stat membru UE, conform drepturilor care decurg din legislația UE privind libera circulație a persoanelor.

După finalizarea perioadei de tranziție, începând cu data de 1 ianuarie 2021, cetățenii români care s-au înregistrat în noul sistem de înregistrare britanic (EU Settlement Scheme – EUSS), vor avea acces, potrivit prevederilor din Acordul de retragere, la serviciile medicale pe teritoriul Regatului Unit, în baza prevederilor legislației naționale din Regatul Unit.

Înregistrarea în sistemul EUSS poate fi făcută până la data de 30 iunie 2021, cu condiția ca persoana respective să se fi aflat pe teritoriul Regatului Unit înainte de data de 1 ianuarie 2021.

Asigurații români beneficiari ai Acordului de retragere vor avea acces la servicii medicale în baza prevederilor legislației naționale din Regatul Unit, precum și în baza prevederilor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială în vigoare. Astfel, dreptul asiguraților români de a accesa prestațiile corespunzătoare sistemului de asigurări de sănătate pe teritoriul Regatului Unit va fi acordat pe întreaga perioadă în care aceștia se află într-un context transfrontalier România – Regatul Unit, context inițiat anterior datei de 31 decembrie 2020, în condițiile prevăzute în Acordul de retragere.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, cetățenii români care nu sunt beneficiari ai Acordului de retragere și care se vor deplasa în Regatul Unit pentru mai mult de șase luni trebuie să plătească taxa de sănătate pentru imigrație (IHS), care le va permite să acceseze asistență medicală în Regatul Unit prin National Health Service (NHS).

Conform prevederilor din Acordul de retragere, resortisanții britanici care au dreptul la rezidență legală pe teritoriul României vor avea acces, după finalizarea perioadei de tranziție, la servicii medicale pe teritoriul României, în baza prevederilor legislației naționale și ale prevederilor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială.

Asigurații britanici beneficiari ai Acordului de retragere vor avea dreptul să acceseze serviciile medicale corespunzătoare sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, atât timp cât îndeplinesc condițiile prevăzute în Acordul de retragere.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care intră sub incidența reglementărilor determinate de Brexit, CNAS a creat pe site-ul propriu o secțiune  specială, în care sunt postate informații referitoare la modul de accesare a sistemelor de sănătate din România și Regatul Unit, recomandând ca înainte de a călători în Regatul Unit să ne informăm asupra condițiilor de deplasare și a modului în care pot fi accesate serviciile de asistență medicală.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here