Continuăm prezentarea unor situaţiii practice, astfel cum au fost aduse în faţa instanţelor, pentru aplicarea dispoziţiilor din Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996. De reţinut că speţele de mai jos trebuie considerate la momentul judecării cauzei, respectiv în raport de dispoziţiile legale în vigoare la acel moment.

Mai precizăm că, din deciziile pe care le prezentăm am selectat numai aspectele ce ţin de accesul la documente din arhive. De asemenea, am preferat să păstrăm grafia din decizii, astfel cum au fost preluate de LegeStart.

Pârâta are calitate procesuală întrucât este încă deţinătoare de arhivă

Curtea de Apel – Secția civilă

drepturi bănești

SECȚIA A VII-A CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 5730R

Ședința publică de la 19 octombrie 2009  

Pe rol fiind, soluționarea recursului formulat de către recurenta S.C. S. N. III J., împotriva sentinței civile […], pronunțate de Tribunalul Călărași – Secția Civilă, în dosarul nr…, în contradictoriu cu intimații: […], având ca obiect – drepturi bănești.

Deliberând asupra recursului, constată următoarele:

Prin sentința pronunțată de Tribunalul Călărași – Secția Civilă, în dosarul nr…, a fost respinsă excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâta S. N. III J. C, a fost admisă acțiunea formulată de reclamanții: […], împotriva pârâtei SC S. N. III J. C și a fost obligată pârâta către fiecare reclamant la eliberarea unor adeverințe din care să rezulte sporurile de lucru pe timp de noapte, de vechime în muncă, de fidelitate, de conducere, de toxicitate, pentru anii 1958-2001, conform Ordinului nr. 687/15.09.2006 emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

[…]

Cum, în speță, existența calității procesuale pasive a pârâtei a fost tranșată irevocabil prin decizia civilă nr. […] a Curții de Apel București, instanța a respins ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive reiterată de pârâtă.

Pe fondul cauzei, s-a arătat că, în aplicarea art.16 și art.21 din Legea nr.16/1996, coroborat cu prevederile pct. 5 și pct. 1 din Ordinul 687/2006 a MMSSF., acțiunea reclamanților este întemeiată, întrucât nefăcându-se dovada înaintării arhivei SC E. SA Oltenița către Arhivele Naționale, pârâta este încă deținătoare de arhive, având obligația de a elibera, potrivit art.21 din Legea nr.16/1996, extrase de pe documentele pe care le creează, dacă acestea se referă la drepturi care îi privesc pe solicitanți.

Ca urmare, instanța a respins excepția lipsei calității sale procesuale pasive invocată de pârâtă și a admis acțiunea reclamanților, cu consecința obligării pârâtei de a elibera fiecărui reclamant adeverință din care să rezulte sporurile de lucru pe timp de noapte, de vechime în muncă, de fidelitate, de conducere, de toxicitate, pentru anii 1958-2001, conform Ordinului nr.687/15.09.2006 emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.Curtea de Apel Constanța

Arhiva societăţii în faliment, nepreluată de casa de pensii şi aflată în custodie

Decizia nr. 38/AS/2007 – Calitate procesuala pasiva.

In litigiile având ca obiect eliberarea unor adeverinte care atesta drepturi salariale si stagii de cotizare la asigurarile sociale de la societati comerciale pentru care s-a incheiat procedura de declarare a falimentului sub imperiul Legii nr. 358/2002 de modificare a Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Nationale, calitate procesuala pasiva au casele judetene de pensii.

Pârâta SC M.F. S.A. Navodari a declarat recurs la data de […] 2006 împotriva sentintei civile nr. 373 din 14 noiembrie 2006 a Tribunalului Constanta, pe care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În fapt reclamanta C.E. a chemat în judecata S.C. M.F. S.A. Navodari, solicitând instantei sa dispuna ca pârâta careia îi revine obligatia legala sa-i elibereze fostului salariat adeverintele privitoare la sporurile de care a beneficiat pe perioada derularii contractului sau de munca.

S-a aratat ca S.C. F. S.A. Navodari a fost supusa procedurii falimentului, iar prin hotarâre judecatoreasca, arhiva acestei societati a fost predata Casei Judetene de Pensii care, însa, refuza sa o preia, solicitând în  egala masura fostilor salariati prezentarea unor acte doveditoare, referitoare la sporurile de care au beneficiat, pentru revizuirea dosarelor administrative de pensie.

S-a mai invocat faptul ca societatea care a preluat activele fostei persoane juridice, S.C. M.F. S.A. refuza la rândul sau eliberarea adeverintelor, pe motiv ca detine arhiva doar în custodie, aceasta apartinând în fapt Casei Judetene de Pensii.

[…]

S-a mentionat ca S.C. F. S.A. a fost supusa procedurii falimentului, […], fiind dizolvata si radiata din evidentele Oficiului Registrului Comertului.

S.C. M.F. S.A. a achizitionat o parte din activele societatii în faliment, între care si imobilele în care s-a aflat depozitata arhiva.

Prin sentinta civila nr. […]2002 a Tribunalului Constanta, irevocabila, Casa Judeteana de Pensii Constanta a fost obligata, la cererea lichidatorului, sa preia arhiva ramasa în urma procedurii de faliment a S.C. Fertilchim S.A.

S.C. M.F. S.A. a sustinut ca desi a efectuat demersurile necesare, Casa Judeteana de Pensii Constanta a refuzat sub diferite pretexte sa preia arhiva referitoare la fostii salariati, îndrumând însa pe acestia sa solicite noii societati adeverinte referitoare la vechimea în munca si la sporuri.

Cum S.C. M.F. S.A. nu este continuatoare în drepturi si obligatii a S.C. F. S.A., pârâta nu are, în opinia sa, nici obligatia si nici dreptul de a elibera asemenea documente.

[…]

Prin sentinta civila nr. 373 din 14 noiembrie 2006 Tribunalul Constanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale a pârâtei S.C. M.F. S.A., a admis în parte actiunea reclamantei si a obligat pârâta la eliberarea catre reclamanta a adeverintelor referitoare la sporurile salariale de care a beneficiat în activitate.

Prin aceeasi sentinta a fost respinsa ca nefondata actiunea fata de Casa Judeteana de Pensii Constanta.

[…]

Motivarea sentintei civile nr. […]/2002 s-a raportat la dispozitiile art. 21 din Legea nr. 16/1996 modificata si art. 181 din Legea nr. 16/1996 modificata prin Legea nr. 358/2002.

Conform acestui text de lege creatorii si/sau detinatorii de documente, persoane juridice, care îsi schimba regimul de proprietate sau îsi modifica obiectul de activitate, precum si noii detinatori care preiau patrimoniul au obligatia sa dispuna masuri pentru pastrarea, conservarea si evidenta arhivei, în conditiile prevazute de lege.

Pe de alta parte, art. 16 din lege dispune ca documentele cu valoare practica, în baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile individuale ale cetatenilor, vor fi pastrate de catre creatorii si detinatorii de documente.

Aceste reglementari atesta calitatea procesuala pasiva a pârâtei S.C. M.F. S.A., care are custodia documentelor cu valoare practica si este, în consecinta detinatorul acestor documente, pâna la preluarea lor de catre Arhivele Nationale sau de Directia Judeteana a Arhivelor Nationale, conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 16/1996, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 39/31.05.2006 – intrata în vigoare la 05.06.2006.

Cum Casa Judeteana de Pensii Constanta nu a intrat în posesia arhivei fostei societati, acestei institutii nu îi sunt aplicabile dispozitiile art. 18 alin. 3 din Legea nr. 16/1996, modificata prin O.U.G. nr. 39/2006, întrucât textul se refera la documentele cu valoare practica “aflate la casele teritoriale de pensii”.

Critica sentintei prin motivele de recurs a vizat în esenta urmatoarele:

[…]

Recursul este fondat.

Recurenta a devenit proprietara activului patrimonial constând în imobile constructii si terenuri enumerate în actul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2543 din 30.08.1999 în urma licitatiei publice organizata de lichidatorul S.C. S. SRL.

Prin sentinta civila nr. […] din 16 decembrie 2002 la cererea lichidatorului S.C. S. S.R.L. Constanta, Tribunalul Constanta a obligat pe pârâtele Casa Judeteana de Pensii Constanta, Directia Judeteana a Arhivelor Nationale si pe Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului sa preia documentatia aflata în evidenta societatii comerciale aflata în faliment.

Aceasta sentinta a ramas irevocabila prin respingerea recursului declarat de pârâte […] prin decizia […]/2004 a Curtii de Apel Constanta.

Observam din dispozitivul hotarârii mai sus aratate ca au fost obligati trei pârâti la preluarea documentatiei, obligatia fiind valabil executata de catre oricare dintre acestia.

[…]

În considerarea dispozitiilor irevocabile ale sentintei civile mai sus aratate si a respectului puterii lucrului judecat atasata hotarârii judecatoresti cât si a dispozitiilor legale mai sus evocate rezulta în mod indubitabil ca obligatia de eliberare a adeverintelor doveditoare necesare în vederea recalcularii drepturilor la pensie îi incumba Casei Judetene de Pensii Constanta aceasta fiind una din pârâtele în contradictoriu cu care s-a pronuntat hotarârea judecatoreasca.

Împrejurarea ca întreaga arhiva a ramas în posesia recurentei nu îi confera acesteia calitate procesuala pasiva ea fiind un simplu detentor sau depozitar fortat si nu un detinator în baza dispozitiilor legale, neavând calitatea de continuator în drepturi a societatii S.C. F. despre care am aratat ca a fost radiata urmare închiderii procedurii falimentului.

Casa Judeteana de Pensii îsi cunoaste pe deplin obligatia motiv pentru care, din momentul pronuntarii hotarârii judecatoresti de obligare la preluarea arhivei a trimis delegati la actualul detentor – recurenta S.C. M.F. S.A. – în vederea acordarii permisiunii de acces în arhiva pentru a extrage date referitoare la vechimea prestata si sporuri ale fostilor salariati ai societatii Fertilchim Navodari sens în care exemplificam adresa 2058 din 04 martie 2004, adresa nr. 13970 din 13 noiembrie 2003, adresa nr. 302196 din 10 mai 2006.

În chiar cuprinsul acestei ultime adrese ce se constituie drept raspuns la petitia unei persoane fizice, Casa Judeteana de Pensii comunica petitionarului ca nu a preluat arhivele S.C. F. S.A. Navodari, motivul fiind lipsa normelor de predare-primire.

Este real ca prin O.U.G. 39/2006 s-a modificat art. 18 din Legea 16/1996 a Arhivelor Statului (modificata prin Legea 358/2002) care dispune ca în cazul desfiintarii în conditiile legii a unui creator de documente cu valoare practica, în baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurari sociale ale cetatenilor vor fi preluate de Arhivele Nationale sau de Directiile Judetene ale Arhivelor Nationale însa acest text de lege, potrivit principiului “legea civila se aplica numai pentru viitor” este aplicabil numai societatilor desfiintate dupa data intrarii în vigoare a O.U.G. nr. 39/2006 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, ceea ce nu este cazul în speta, societatea fiind radiata de la 26 februarie 2003.

Pe cale de consecinta, Curtea, gasind criticile întemeiate va admite recursul si, modificând în tot sentinta, se va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a S.C. M.F. S.A. cu obligarea Casei Judetene de Pensii de a elibera reclamantei adeverintele referitoare la sporurile salariale de care aceasta a beneficiat în activitate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here